Kort Nytt

Hvem styrer verden?

Denne må du se: Hvem eier verden? En liten minoritet, mindre enn én promille, eier hele verden! Ja, faktisk alt av materiell verdi som finnes i den! Det er noe å tenke på! Alt du bruker av materielle ting om dagen, er produsert av denne eliten, med dominerende eierskap i produksjonen. Godt å vite.

Betenkelig er dette: Denne mikro-eliten eier også det meste av store aviser og magasiner med nyheter, meninger og analyser som kommer til deg! Det er ikke å spøke med. Slik blir du påvirket, får  formet tanker og meninger. Du tror kanskje de er dine egne, ja vel. Men får bevisste innspill utenfra.

Hvem er de store medie-eierne som produserer nyheter og meninger? Se mer om det på denne video. Noen enkle søk vil vise at sentrale eiere av nyhets- og mediebedrifter er jøder. Vel, dem om det. Men er du litt opptatt av for eksempel Palestina, blir det betenkelig at store medier med nyheter og informasjon styres av jøder, vel det kan være greit, men det dreier seg ofte om sionistiske jøder som vil fremme sionistiske synspunkter som kan nå bredt ut, ensidig til palestinerne. Eller er dette galt tenkt? Vurder selv, se gjerne videoen.

Trond Ali Linstad

130270cookie-checkHvem styrer verden?