Spørsmål og Svar

Infertilitet (ufruktbarhet)

Spørsmål:

Hei,
Mannen til ei venninne av meg er infertil. Hun ønsker skilsmisse. Hva sier Koranen om det?


Svar:

Takk for spørsmål.

Koranen berører spørsmålet indirekte og gir god lærdom for det. Vi henter følgende:

Barn i ekteskap
Koranen omtaler barn i ekteskapet blant gode ting. Det heter:

 • «Velstand og mange barn hører til livets gleder.» (18.46)

Vi føyer til, for å sette ting i sammenheng – fra samme vers:

 • «Men det beste du gjør av godt er bedre for Allah, og gir fastere grunn for håp

Å leve rettskaffent og opptre respektfullt, er viktig i ekteskapet.

Kjærlighet og nærhet
Vi noterer dette:

 • «Allah skapte ektefeller for dere av eget slag å finne ro hos, og lot kjærlighet og ømhet oppstå mellom dere. I dette er tegn for de som tenker etter.» (30,21

Å velge å stå sammen i et ekteskap, uansett utfordringer og vansker, er en respektert ting.

Eksempler fra Koranen
Dette er eksempler til lærdom fra Koranen. Det første gjelder Abraham og hans kone Sara. Sara var ufruktbar. Hun sa:

 • «Jeg er en ikke fruktbar kvinne.» 51,29)

Sara hadde godtatt sin ufruktbarhet, og fortsatte å være fast i troen på Allah og trofast og hengiven mannen sin.
Det andre gjelder Zakaria. Han valgte å være trofast og støttende til sin ikke fruktbare kone (om enn han ønsket barn):

 • «Allah ga han Johannes.» Zakaria og konen hans var alltid «raske til å gjøre det gode». (21,89–90)

Trofasthet og samhold i ekteskapet var viktigere enn barnløshet. Det var viktig verdi å gjøre det gode.

Konklusjon
Dette kan være konklusjon:

 • Mann og kvinne i ekteskap som har lovet hverandre trofasthet og skulle stå sammen «i gode og onde dager» – med den respekt og ømhet som skal følge med – bør ivareta dette framfor eventuell barnløshet.
 • Allah vet det vi gjør.

Kunstig befruktning
Det reiser spørsmål om kunstig befruktning. Er det lov i islam? Konkret spørsmål:

 • Om en mann i et ekteskap er steril (ufruktbar) – kan kvinnen i ekteskapet som ønsker barn, få sæd fra en klinikk et annet sted utenfor ekteskapet, og bli befruktet med den sæd?

Da må vi tenke og hente kunnskap.

Vanlig mening i islamsk tradisjon
Dette er vanlig mening i islam:

 • I islamsk lov er alle former for assistert befruktning lov, forutsatt at kilden til sæd, egg og uterus kommer fra ektefeller i et juridisk lovlig ekteskap i tiden for ekteskapets varighet.
 • Ingen tredje part kan inngå i ekteskapelige forhold verken når det gjelder sex eller formering.
 • Forbud mot assistanse av en trede part i formering, er slått fast ved fatwa i flere land, som Kuwait, Qatar, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og ved større muslimske samlinger.
 • Slikt forbud mot hjelp fra tredje part i formering er i alle former gjeldende i sunni-områder, med opp til 90 % av verdens 1,6 milliarder muslimer.

Surrogati
Surrogati er en annen form for kunstig befruktning:

 • Surrogati betyr at om et ektepar ønsker barn, men kvinnen er steril, så gjør ekteparet en avtale om at sæd fra ektemannen brukes til å befrukte en annen kvinne som blir gravid og bærer barnet fram.
 • Under islamsk lov er surrogati forbudt.
 • Surrogati mellom eventuelle koner til den samme ektemann er tillatt ifølge Ali Khamenei i Iran.
 • Fatwa fra det islamske juridiske råd i Mekka 1985 tillater surrogati når det gjelder å plassere embryoet i livmoren til den samme ektemannens andre kone med sæd levert fra ektemannen.

Sunni og shia om kunstig befruktning
Det er forskjeller mellom sunni og sjia når det gjelder kunstig befruktning.

 • Se tekst over.
 • Forskjell gjelder spesielt bruk av donor for befruktning av celle.
 • Leder i den islamske republikken Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ga på 1990-tallet en fatwa som effektivt tillater tredje-part donasjon inkludert egg-donasjon, sæd-donasjon og surrogati. (Se referanse 1 under.)
 • Iran er det eneste muslimske land der kunstig befruktning med donor-kjønnsceller og embryoer er gjort lovlig av religiøse autoriteter og blitt gjeldende lov.
 • I iranske klinikker vises det til Khameneis fatwa og alle typer donering av egg, sæd og embryo, så vell som surrogati, finner sted med moralsk godkjenning.
 • Det skjer liknende praksis i deler av Libanon. (Referanse 2 under.)
 • Iraks Ayatollah Sistani har uttalt: «Om sæd og egg fra ektemann og kone blandes (ute) og det befruktete egg plantes i en annen kvinnes livmor, er det ikke problem.» (Kilde: Sistanis web-side.) Det gjelder surrogati.
 • Sheikh Muhammad Husayn Fadlallah Libanon, var uenig i Khameinis tillatelse til sæd-donasjon.

Adopsjon
Dette gjelder adopsjon:

 • Juridisk adopsjon finnes ikke i islam.
 • Islamske skrifter legger vekt på velvillig formynderskap over foreldreløse barn.
 • I Iran er det vedtatt lov som gir iranske ektepar juridisk rett til å adoptere foreldreløse barn
 • I noen sunni-muslimske land kan forlatte barn til ukjente foreldre bli tatt hånd om av familien som dier barnet og barnet blir derved blir del av familien ved reezaa (diegivng).

Oppsummert
Tilbake til spørsmålet, om kvinnen som søker skilsmisse fra mannen grunnet infertilitet:

 • Jeg håper innspill kan være gitt ved vurderingene over.
 • Enhver velger selv sitt liv.
 1. Referanse: Serour GI (2013). Etical issues in human reproduction: Islamic perspectives. Gynecol Endocrinol 29(11): 949-952. (PubMed: 24004295)
 2. Referanse: Inhorn MC (2011) Globalization and gametes: reproductiv ‘tourism, Islamic bioethics, and Middle Eastern modernity. Antropol Med 18(1). PubMed:21563005)
 3. Notat: Opplysningene over er av noe eldre dato og faktiske forhold kan være endret.

Hilsen
Red.

117890cookie-checkInfertilitet (ufruktbarhet)