Internasjonal Sionistkongress i Basel, Sveits 29.–30. august, 2022-1

Internasjonal Sionistkongress i Basel, Sveits 29.–30. august, 2022-1