Iran

Irans høye råd for menneskelige rettigheter gir Islamsk menneskerettighets pris til Dr. Trond Ali Linstad

Irans høye råd for menneskelige rettigheter gir Islamsk menneskerettighets pris til Dr. Trond Ali Linstad

Se vedlegg.                   

Venner av Jerusalem / Al Quds (Oslo).

99720cookie-checkIrans høye råd for menneskelige rettigheter gir Islamsk menneskerettighets pris til Dr. Trond Ali Linstad