Iran

Irans Menneskerettighetspris til dr. Trond Ali Linstad

 

Dr. Trond Ali Linstad (til høyre på bildet) har mottatt Irans Menneskerettighetspris, 6. august 2018. Prisen ble gitt for Linstads mange humanitære aktiviteter, arbeid for palestinerne og for muslimers rettigheter.

Palestinsk Fortjenestemedalje
Trond Linstad reiste første gang for å arbeide som frivillig lege for PLO og Det palestinske Røde Halvmåne i Jordan 1970. Han var lege i Palestinakomiteens første helseteam til PLO i Libanon i 1976. Linstad var formann i Palestinakomiteen i tiden 1976 – 1985. Han er tildelt Palestinsk Fortjenestemedalje fra Det palestinske Røde Halvmåne for sitt arbeid.

irans-menneskerettighetspris-til-dr-trond-ali-linstad2
          «Palestinakomiteen har stått skulder ved skulder med det palestinske folket.»
          PLOs leder Yasser Arafat.

Kongens Fortjenestemedalje
Dr. Trond Ali Linstad ble i 2012 tilkjent Kong Harald Vs Fortjenestemedalje for sosialt og kulturelt arbeid i Norge. Prisen ble trukket etter protester, først og fremst fra sionistiske miljøer, og særlig fra Det mosaiske trossamfunn (den jødiske synagogen) i Oslo. Den internasjonale sionist-organisasjonen The Simon Wiesenthal Center lagde årets liste over «Top 10 anti-Semites, Israel-haters», og Linstad ble plassert som nummer 8 på den listen, forøvrig etter Egypts Muslimske Brorskap og «Irans regime», men foran Lous Farrakhan med flere. Linstad fikk i stedet Jødisk Ærespris av anti-sionistiske jøder (se under).

«Grupper i den israelske lobby prøver å marginalisere enhver som kritiserer Israels politikk … Lobbyen bruker iblant en hardhendt teknikk for å dempe kritikere, ved å anklage dem for å være … ‘antisemitter’.» (Professorene John J. Mearsheimer og Stephen M. Walt i boka The Israel Lobby and US Foreign Policy. Penguin Books.)

irans-menneskerettighetspris-til-dr-trond-ali-linstad3
Jødisk Ærespris
irans-menneskerettighetspris-til-dr-trond-ali-linstad4

Irans Menneskerettighetspris
Trond Ali Linstad ble gitt Irans Menneskerettighetspris i august 2018. Under er en lenke til framlegg han holdt. Anti-sionistiske jødiske venner har bifalt arbeidet som har vært gjort, blant annet slik:
                «Congratulations. This is great. May you be successful in your beautiful work.
                Yours Rabbi Dovid Feldman.

irans-menneskerettighetspris-til-dr-trond-ali-linstad5
The story of how a Norwegian physician became a defender of Muslim rights

irans-menneskerettighetspris-til-dr-trond-ali-linstad6
Se lenker:
https://www.koranen.no/vedlegg/Lecture%20at%20Ceremony%20in%20Teheran.%20Human%20Rights%20Prize..pdf
https://www.koranen.no/human-rights-prize-dr-trond-ali-linstad/

Se også: The Herland Report
Informasjon om prisen og arbeidene bak har vært sendt til bl.a. Dagbladet, Klassekampen, VG, Aftenposten, NRK og andre, men ingen har vist noen interesse, eller har ønsket å omtale dette.

UkesNytt
Red.

100260cookie-checkIrans Menneskerettighetspris til dr. Trond Ali Linstad