Spørsmål og Svar

Islam, fri vilje og skjebne

Spørsmål:

Hei,
Jeg er selv troende, men jeg sliter med å forstå meg på skjebne som konsept innen islam. Jeg har forstått det slik at “Divine Decree” er en av trosartiklene i islam sammen med troen på bare en Gud, profetene, englene, dommedagen også tror jeg det var en ting til?? Så står det i Koranen (og jeg tror det gjentas i flere vers, men jeg siterer ikke ordrett) at Gud har skrevet ting i en bok og til noe er det en tidsfrist. Hva menes med det? Hva går skjebne ut på islam? Hva er det som er forutbestemt? Vi mennesker har jo fått fri vilje.

Mange påstår noe rart som at hvem man gifter seg med er bestemt noe som jeg ikke er enig i siden folk skiller seg og Koranen skriver om hvem man kan gifte seg med som indikerer at vi kan velge selv. Andre sier at døden står skrevet, men så blir jo folk drept i massakre. Vil Gud straffe morderne? Det er mange ting som skurrer for meg, men det var bare to eksempler jeg ville nevne for at du skulle skjønne spørsmålet mitt.

Jeg liker svarene du gir folk. Du virker empatisk og ydmyk i svarene og besitter på mye kunnskap. Ser frem til svar.


Svar:

Hei,

takk for spørsmål og hyggelige ord.

Jeg begynner svaret mitt sånn: Gjør ikke islam vanskelig! Legg gjerne litt uklare begreper og dogmer noe til side. Hold fast ved deg grunnleggende – som også Koranen sier:

 • Om erkjennelsen: Det finnes en guddom: Gud/Allah! Skaper av himmel og jord. Det finnes et godt og riktig budskap – med retningslinjer og veiledninger: Koranen.
  Og det er sendt profeter, det finnes engler og det er en oppgjørets dag da liv og handlinger skal gjøres opp, med konsekvenser for oss.
 • Om gode gjerninger: Gjør det gode, vær et bevisst og godt menneske.

Dette er det vesentlige, som Koranen viser til: Erkjennelse – og gode gjerninger. Mer er det egentlig ikke. (Skjønt det kan være nok.) Så er det spørsmål å tenke på, som du også berører:

 • Den ene Gud. Hva/hvem er Gud – hvor langt kan vår forståelse av Gud strekke seg?
 • Profetene. Ja, Gud/Allah – Skaperkraften har sendt profeter – mange profeter! Bare noen få er navngitt i Koranen, de fleste er det ikke. Noen sier Buddha kan ha vært profet – sendt til sitt eget folk. Var alle profeter menn, eller kan noen ha vært kvinner? Og hva med alle andre profeter? Hvor kan det være lærdom å hente?
 • Englene. Egentlig er dette uklart. Er engler halvt fysiske skapelser, ånder – eller impulser i menneskets psyke?
 • Dommedag. Det høres så tung ut, og lett blir det kanskje ikke – på denne oppgjørets dag – når livet vårt skal oppsummeres. Og hva er det egentlig som følger, i det vi mener er et følgende liv? Det er ting å tenke over.

Profeten Muhammed skulle «gi det glade budskap» (veiledning for et rett liv og beskjed om et liv etter dette) – og advare, sier Koranen. Da er vi over på spørsmålet ditt om:

Fri vilje og skjebne

Det er et viktig og spennende spørsmål. Dette kan være punkter til svar:

 • Profeten Muhammed brakte Koranen for å «advare», står det. Men om alt er bestemt – og det er «skjebnen» som rår – hva er vitsen med å «advare»? Da er det jo lite vi kan gjøre! La bare «skjebnen» rulle videre som før – blir det konsekvensen?
 • Har vi ingen «fri vilje» – men alt er bestemt: Hva skal vi da «stå til rette for» – på oppgjørets dag? Da er «skjebnen» vår gitt av Gud – og har vi opptrådt galt, er det Gud som er å belaste for det?
 • Iblis: djevelen/satan hevdet det! Han sa han var skapt slik av Gud, at det var Gud som bar skylden for han! Han ville selv ikke angre – for å ha brutt lov og pålegg fra Gud (om å bøye seg for Adam), han var hovmodig mot Gud!
 • Adam og Eva, derimot, angret! De brøt også et pålegg fra Gud – men innså at de hadde handlet feil! De brukte sin frie vilje, men valgte galt. De angret og ba om tilgivelse, men ble også stilt til ansvar for det. Tingene var ikke «forutbestemt» – da ville valget, anger og reaksjon være uten mening.
 • Prinsippet om fri vilje er sant! Det er grunnleggende i Koranen. Hva du selv gjør slår tilbake på deg selv – av både godt og vondt. Det følger valg du gjør! Du har din frie vilje. Derfor blir du også «advart».
 • Tidsfrist? Ja, alle ting har sin tid. De som ikke ville erkjenne på profet Muhammeds tid spurte også om dette, men fikk til svar at om det vet bare Gud. Da legger vi det til side.

Ble dette også litt «vanskelig»? Gjør det gjerne litt enkelt, etter eget hode. Det er lov å bruke forstand! Koranen oppfordre til det.

Vi står tilbake med dette – grunnleggende for troen:

 • Erkjenn Gud/Allah: Skaperen.
 • Gjør det som er godt.

Mvh
Red.

115740cookie-checkIslam, fri vilje og skjebne