Islamsk tro

Islam: Jesus og Maria er tegn for all verden

Det er jul, og mennesker feirer Jesu fødsel. Så flott! Jesus er høyt æret og respektert også i islam – et tegn gitt av Gud/Allah til alle mennesker å følge. Vi skal lære av og bli veiledet av eksemplet til Jesus, Kristus, sendebud og profet fra Gud, Den høye. Og vi skal ære og respektere Maria, Jesu mor!

Maria utvalgt
«Husk englenes ord til Maria: ‘Gud/Allah har utvalgt og renset deg og satt deg framfor all verdens kvinner. Maria, følg hengivent Gud, Den høye, ærbødig, underdanig og bøy deg med de ydmyke.’» (Koranen 3,42—43)

Jesu mor
Maria ble utvalgt til Jesu mor:

«Englene sa: ‘Maria, Gud gir deg det glade budskap om et Ord fra Den høye som du skal føde og gi navnet Messias, Jesus, Marias sønn. Æret og priset i denne verden og i den neste — av de som skal være Allah nær’». (3,45)

Maria er opphøyet tegn
«Husk henne; Maria, som bevarte sin blygsel og renhet. Den høye blåste i henne av Den høyes ånde liv og gjorde henne og sønnen hennes til tegn for all verden.» (21,91)

Maria, eksempel for alle som tror
Koranen sier Maria, «Imrans datter», er eksempel for alle troende:

«Hun trodde på Den høyes ord og åpenbaringene og hun var blant dem som ydmykt bøyde seg for Gud/Allah, Den høye.» (66, 1112)

Maria, et tegn, symbol og eksempel for all verden! I erkjennelse og renhet å følge. Maria sto Gud, Den høye, nær. Gud/Allah er mennesker velvillig og barmhjertig.

Og allment sett: En Guds-relasjon er viktig.
«Den edle kvinnen Maria
var tro mot Allah,
Allah oppfylte hundre behov
uten ønske fra hennes side.

Rumi, persisk dikter.
(1207-1273)

Mer om Maria, Jesu mor
Maria skal føde Jesus:

«Maria sa: ‘Ved Allah, Den høye, hvordan skal jeg kunne få en sønn, når ingen mann har rørt meg?’ Engelen sa: ‘Slik skal det bli. Allah skaper som Den høye vil. Om Den høye ønsker at noe skal være, sier Den høye: ‘Vær’». Og det er.’» (3,47)

«Den høye skal lære han Skriften og visdommen og gi Torah og Evangeliet.» (3,48)

Jesus med tegn fra De høye
«Jesus skal si: ‘Jeg er kommet til dere med et tegn fra Den høye. Jeg skal forme for dere noe av leire som skal likne en fugl, blåse i det og med Den høyes tillatelse, skal det bli en levende fugl! Jeg skal helbrede blinde og spedalske og med Den høyes vilje, vekke døde til liv. Jeg skal si det dere kan ta i bruk av livets goder og lære det som er viktig å lagre av rettsindighet til oppgjørets dag. I det ligger tegn for dere – om dere virkelig erkjenner.’» (3,48)

Jesu disipler
«Jesus merket motvilje fra dem til å erkjenne og sa: ‘Hvem vil hjelpe meg å kalle mennesker til Allahs vei?’ Disiplene sa: ‘Vi er Allahs medhjelpere! Vi erkjenner Allah – bekreft at vi fredfullt bøyer oss for Den høye’.» (3,52)

Jesus hentes til himmelen
«Gud sa: ‘Jesus! Gud, Den høye, skal hente deg og bringe deg til Gud, Den høye, og befri deg fra de som avviser å erkjenne. Den høye skal sette de som følger deg over de som ikke vil erkjenne – til oppstandelsens dag.’» (3,55)

Erkjenne og leve rett
«De som avviser å erkjenne (tro), skal Den høye gi smertelig svar, i denne og i den neste verden, og ingen skal hjelpe dem.» (3,56)

«Den høye skal gi de som erkjenner og lever rett fullt igjen! Allah er ikke med de som gjør urett.» (3,57)

«Den største hindring
mellom Gud og du
er du.»

(Imam al-Ghazali),
(1058-1111)

Paradiset
«Gud skal lede dem som tror og lever rettskafne liv til hager med sildrende bekker og de skal være der i all tid – det er Guds sanne løfte, og hvilke ord er sannere enn Guds? (4, 122)

«Den som gjør godt og erkjenner – mann eller kvinne – skal stige inn i paradiset og ikke lide urett.» (4,124)

«Hvem oppfyller religionens krav bedre enn den som i alt bøyer seg for Gud og gjør det gode og det rette og følger Abrahams rene opprinnelige tro – Abraham, som Gud utvalgte til fortrolig? (4,125)

«Alt som er i himlene og på jorda tilhører Gud og Gud har oppsikt med alt.» (4,126)

«Den elskedes ansikt fins i
tusen gjenspeilinger, til og med
der hvor klosterets smykkes
med klokker og korsets tegn,
også der, tusen gjenspeilinger.»

Shamsoddin Hafez,
(1320–1390)

Påminninger i julen
Kan vi kalle dette påminninger i julen? For rett erkjennelse og gode handlinger. Vi sier til alle: «God jul!»

https://www.hannenabintuherland.com/religion/god-jul-med-muslimenes-feiring-av-jesus-sonn-av-maria/

Trond Ali Linstad

109940cookie-checkIslam: Jesus og Maria er tegn for all verden