Kort Nytt

Islam og kommunister

Islam og kommunister – går det sammen? Ja, og spennende er det! Det gir mulighet for nye fronter i viktige regioner der folk er grunnleggende lei korrupsjon, fattigdom og udugelighet fra de tradisjonelt styrende gruppers side – som hører overklassen til. En ny «grasrotbevegelse», sprunget ut av et dypere krav om rettferdighet og likhet, bør kunne bifalles.

Vi ser et eksempel i Irak. Landets kommunistiske parti samarbeider med en sterk og tradisjonell shia-muslimsk leder, Muktada al-Sadr og hans «Sadr-bevegelse» i valg og andre sosiale og politiske aktiviteter. Fra den felles valglisten ble ved siste valg den kommunistiske kvinnen Suhad al-Khateeb valgt inn i det irakiske parlamentet. På bildet taler hun ved en demonstrasjon.

«Jeg hadde ikke tenkt å stille til valg,» har hun sagt. «Men så besøkte jeg fattige områder i byen der jeg bor, så slumstrøkene, snakket med folk og hørte om deres problemer. Omfattende arbeidsløshet, korrupsjon og interne «vennetjenester» hos den styrende klassen var i øyenfallende alle steder

Hun bestemte seg for å stille til valg, og ble innvalg i parlamentet.

Suhad er lærer av yrke. Hun blir ansett som en ærlig og oppriktig kjemper for de fattige og undertrykte. Kolleger og andre støtter henne selv om de i utgangspunktet kan høre til andre partier og grupper. Suhad har valgt side med de fattige, er kvinne-feminist og har blitt ideal for mange.

Partiet hun representerer: Iraks kommunistiske parti (IKP), er søsterparti til Norges kommunistiske parti (NKP) og sendte nylig hilsen til NKPs kongress i Bergen som nylig ble avholdt. Nye og viktige dialoger kan åpnes, det er spennende.

Trond Ali Linstad

105300cookie-checkIslam og kommunister