Israel bygger på okkupasjon og fordriving

Israel bygger på okkupasjon og fordriving