Palestina og Israel

«Israel» terrorbomber og kriger i Jenin

Pro-sionistkrefter i Norge: Harald Stanghelle og Aftenposten

Staten «Israel» terrorbomber på nytt i okkupert Palestina. En vanlig foreteelse – av den rasistiske settler-staten kalt «Israel». Staten har tatt over det meste av Palestina, har fordrevet titusener av palestinere for å gjøre staten «jødisk». En apartheid-stat kun for én befolkningsgruppe. Som vil undertvinge enhver motstand – av okkuperte og fordrevne palestinere. For å «trygge» det illegale «Israel» – bygget på urett.

Nå bomber «Israel» Jenin, en palestinsk flyktningeleir på den okkuperte Vestbredden. Palestinerne gjør heroisk motstand, kjemper for grunnleggende rettigheter. Dette underslås av Aftenposten med kommentator Harald Stanghelle. Der står de to parter likt i «vold»: «israelske» okkupanter og rasister på den ene siden og frihetskjempende palestinere på den andre (se presentasjon i avisa, under). Begge er «ekstremister» med «oppskrift på mer vold», ifølge Harald Stanghelle.

Aftenposten og Harald Stanghelle dekker til den den grunnleggende urett i konflikten – mot det palestinske folket – som staten «Israel» står for! Det hindrer enhver rettferdig løsning, uretten vedvarer. «Israels» rasistiske ideologiske grunnlag i sionisme blir ikke rørt ved, heller ikke av Aftenposten og Harald Stanghelle. «Israels» framferd fortsetter.


Harald Stanghelle og Aftenposten behandler «israelske»
terrorister og palestinske motstandskjempere likt.
(Aftenposten 6. juli 2023.)

Av Trond Ali Linstad

141210cookie-check«Israel» terrorbomber og kriger i Jenin