Midtøsten

Israel utfordrer Iran

Israel har lenge vært blant de fremste makter til å fremme krig mot Iran. De har argumentert for at USA skal starte militære angrep mot Iran, slik de har gjort det mot Irak, Syria og andre land. Krig og militære midler skal sikre Israel kontroll og hegemoni i Midtøsten. For Israel står Iran i veien.

Krig i Irak
De to amerikanske professorene John J. Mearsheimer og Stephen M. Walt har skrevet en viktig bok som angår dette: The Israel Lobby and US Foreign Policy. Om krigen i Irak har de anført dette: «Det er rikelig med beviser på at Israel og lobbyen spilte en avgjørende rolle for at krigen skjedde.» (s.233)

Om hensikten bak krigen heter det, at den var ment å være «første skritt i en større plan om å omorganisere Midtøsten på en måte som skulle tjene langsiktige amerikanske og israelske interesser.» (s.255)

Krig mot Syria
De to professorene skriver hvordan Israel, lobbyen og sentrale personer i den amerikanske administrasjonen «spilte en sentral rolle i konfronterende politikk mot Syria.» (s. 264) Som eksempel på lobbyens arbeid for å starte krig mot Syria, kan vises til en omtale i den israelske avisa Haaretz, 07.09.2013: Israel-lobbyen i arbeid for krig i Syria (se under).

Israel ønsker krig mot Iran
Det samme skjer nå i forhold til Iran: Israel og lobbyen arbeider for krig. «Hundrevis av lobbyister» kan anses å være aktiv med dette: å fremme krig mot Iran. Israel selv ligger lavt for ikke åpent å framstå som aggressive, krigsfremmende – hvilket de er. En skjult provokasjon, som å feste bomber til en oljetanker i Persiabukta eller liknende aksjoner og legge skyld på Iran, er eksempel på hva de kan gjøre for å arbeide fram krigen de ønsker.

Trond Ali Linstad

105750cookie-checkIsrael utfordrer Iran