Verden

Jan Hårstad på villspor i tiden

«Det er ting å lære», derimot 13. november 2022

Jan Hårstad hadde et innlegg på derimot.no som hadde overskriften: «Venstresiden i full spagat». Går den i oppløsnIng? Trond Ali Lindstad har reagert på det i innlegget under. Under dette svaret gir Jan Hårstad et tilsvar og til slutt enda et svar fra Lindstad.

Vi legger alle tre innleggene ut her for å fremme en diskusjon som mange kvier seg for å ta. Ikke minst derfor er den viktig.

Knut Lindtner
Redaktør

Jan Hårstad på villspor i tiden
Trond Ali Linstad

Under overskriften: ”Venstresiden” – «i full spagat», kritiserer Jan Hårstad «livsanskuelse» på feil grunnlag, på «en masse saker i virkeligheten en rett og slett nekter å se». Jan Hårstad gjør det samme.

Han vurderer «framveksten av de nye konfliktene» i verden. Og blant dem skal være «islam». Hårstad mangler kunnskap om temaet.

Marxister
Han skriver: «Det er absolutt ingenting som tyder på at Maoistene har lært noe av Khomeinirevolusjonen i Iran 1979. Der hadde man en enorm marxistisk orientert venstrebevegelse som mente at den kunne dele makten med islamister.»

Bevegelsen ble satt til side. Spørsmål til Jan Hårstad: Hvem var denne «enorm marxistisk orienterte venstrebevegelse»? Og hvor er restene av denne «enorm marxistisk orienterte venstrebevegelse» i og utenfor Iran i dag?

Kafir
Disse utmerkete marxister, i Jan Hårstads forståelse, led nederlag. Hårstad forklarer hvorfor: «De var jo ‘KAFIRER’ – vantro. Og Koranen anbefaler nedkjempelse av slike.»

Jan Hårstad viser vankunnskap. Og tar det med seg i et angrep på muslimer, i den «virkelighet» han mener vi må forstå.

Koranen
Koranen? Den tillater å kjempe for rettferd, mot urett. Uten å gå over humanismens grenser. Hva med de som ikke er muslimer: «KAFIRER», for å bruke Hårstads uttrykk? Her: Om å kjempe mot urett, bevare menneskers helligdommene samt å vise toleranse:

  • «Det er gitt tillatelse til dem som blir bekjempet, for det er gjort urett mot … Om Allah ikke holdt noen tilbake med andre som middel, ville klostre, kirker, synagoger og moskéer – steder der Allahs navn ofte nevnes – blitt jevnet med jorda.» (Koranen 22,39-40.)
  • «Det skal ikke være tvang når det gjelder tro.» (2,256)

Fred
Og om fred:

  • «Vil andre ha fred, så la det bli fred.» (8,61)
  • «Vær god mot dem som ikke kjemper mot dere på grunn av religion og ikke driver dere bort fra deres hjem, vis dem vennlighet, møt dem rettsindig. (60,8)

Dette som eksempler. Det kan nevnes langt flere.

Dialog
Ryddighet i dialog? Med innsikt og kunnskap? For å orientere seg i «virkeligheten». Jan Hårstad kan ha ting å lære.

Her er Jan Hårstads svar:
Linstad har begynt å opptre som en mullah på sine gamle dager og siterer godord fra koranen. Kanskje han mener at jeg skal ta igjen med å sitere de blodige oppfordringene til Jihad mot Allahs fiender.  Sverdversene?«Jeg har seiret ved hjelp av terror» som sjefen sjøl sa det.

Linstad etterlyser historien av opposisjon til Khomeini. Å skulle skrive en detaljert historie om dette krever i det minste et hefte, men jeg syns sammenfatningen i wikipedia om dette holder vann:

«Den nye regjeringen begynte å rense seg selv fra den ikke-islamistiske opposisjonen. Så vel som de islamister som ikke ble betraktet som radikale nok. Selv om både nasjonalister og marxister innledningsvis hadde alliert seg med islamistene for å kaste sjahen, ble titusener likvidert av det nye regimet etterpå.»

Den organisasjonen som i dag er forhatt av iranere, MEK, fordi den solgte seg til Irak og CIA, ble stiftet i 1965 og led store tap i kamp mot etterretningstjenesten SAVAK. Hva som skjedde i forhold til Khomeiniregimet strides de lærde dypt om, men sommeren 1988 ble mange av disse likvidert sammen med andre partimedlemmer. Så begynner et nytt kapitel.

Marxistisk orienterte partier i Iran var Tudeh-partiet, Peoples Fedayeen Guerilla organization, maoistiske grupper og Irans Kommunistiske Parti som holder seg med en egen blogg, men ikke på engelsk. Jeg vil tro at den bloggen kan gi gode holdepunkter om opposisjonelle strømninger i dagens blodige Iran.

Jan Hårstad

Og til slutt Linstads siste svar:

Ting å lære
Jan Hårstad tyr til alder i sin polemikk. Da er han på tynn is. Hårstad er det.

Han er ensidig og sekterisk i hyllest av «en enorm marxistisk orientert venstrebevegelse», i Iran før revolusjonen. Hvor ble det av denne «venstrebevegelsen»? Kommunistpartiet Tudeh smuldret opp grunnet sin underdanighet til Moskva. «Venstregrupper» som Folkets Mujahedin, Peykar og Fedain endte opp med å krige mot hverandre. Bedrive terrorisme. Folkets Mujahedin er i dag finansiert av CIA som en amerikansk interessegruppe. Hvilken «marxistisk orientert venstrebevegelse» er det Hårstad sikter til og roser?

Hårstad angripe Koranen. Den kjenner han lite til. Han viser til vers han kaller «Sverdversene». Ordet «sverd» finnes ikke i Koranen, betegnelsen til Hårstad er kun brukt av fiender til islam. Men behøver man å være det?

Hårstad smiler over «godord fra Koranen». La oss ta Bibelen. Det er knapt noen annen bok som i større grad enn denne, oppfordrer til og beskriver nedslaktning og drap på hele folkegrupper; menn, kvinner og barn. Landet kan man ta over.

Mye av dette er forlatt! Med mulig unntak for noen kristne, når det gjelder Palestina.

Mange av de troende er hyggelige folk! Det går an å prate med dem, uten skjellsord, og henvisning til alder. Kan man snakke med muslimer også?

Det står «godord» i Bibelen! Det er sikkert. Det står også «godord» i Koranen! Om man er nysgjerrig, og ønsker å forstå.

Jeg har utgitt noen tekster og forklaringer fra den, i boka: «Hva sier Koranen.» (Solum forlag) Kjøp og les den, Hårstad også.

Trond Ali Linstad

136400cookie-checkJan Hårstad på villspor i tiden