Kort Nytt

Jesus er et godt ideal

Koranen sier Jesus er et godt ideal – et tegn for alle mennesker! Jesus var profet, så det er viktig å følge ham. Under finner du en lenke til Herland rapport – et viktig program, med en samtale om Jesus.

Men først kan vi minne om disse tekster fra Koranen:

“Den høye gjorde Jesus til tegn for folk og velsignelse fra Den høye.” (19,21)

“Den høye ga Jesus, Marias sønn, evangeliene
og la mildhet og medfølelse i hjertet til
dem som følger Jesus.” (57,27)

Trond Ali Linstad

96960cookie-checkJesus er et godt ideal