Sionisme/Israel/Palestina

Bli kjent med den jødiske stamme; «klan»

Hvordan å forstå Israel? – I forhold til palestinerne? Israel er involvert i kriger, som i Syria. Israel fremmer en større aggresjon mot Iran. Israel ønsker hegemoni i Midtøsten. Det er viktig å ha fokus på Israel.

Hva er referanser og prinsipper som kan virke inn på Israels handling? Hvilken rolle spiller for eksempel historiske, religiøse jødiske skrifter? Det må vi kjenne til for å gå imot Israels strategier. Denne artikkelen kan hjelpe.

Se artikkelen

Trond Ali Linstad

101830cookie-checkBli kjent med den jødiske stamme; «klan»