Spørsmål og Svar

«Koranisk abrogasjon»

Spørsmål:

Jeg syns det er flott at Linstad greier ut om religionen sin. Imidlertid syns jeg det er vesentlig at han må svare på spørsmål om kanskje det mest sårbare punktet sett fra kritikere av islams side: «Koranisk abrogasjon» eller ‘naskh’ på arabisk.

Denne praksisen innebærer at dersom et vers i Koranen fra Mohammeds tidlige, «fredelige» og tolerante periode i Medina står i opposisjon til senere uforsonlighet overfor de ikke-troende, da skal sistnevnte ha forrang.


Svar:

Takk for spørsmål.

Spørsmålet du reiser, om «Koranisk abrogasjon» er ytterst viktig. Den slags praksis – med å erstatte ord, formuleringer og veiledninger i Koranen med egne og ytre tilførte endringer og tillegg, og så hevde at det foreliggende resultatet nå er riktig «islam» – må klargjøres og imøtegås. IS og andre wahabitter og terrorister gjør nettopp dette: De endrer Koranen! Og legger fram et nytt produkt som de hevde er «Koranen». Med dette endrete og selv-«korrigerte» produktet bedriver de massakre og overgrep.

Den virkelige Koranen må holdes i hevd! Og falsknerier avsløres! Det er viktig for islams framtid. Jeg vil gjerne være konkret på dette, og mine vurderinger vil også komme. I mellomtiden: Kjøp og les gjerne min bok: «Hva sier Koranen», den er i bokhandlene. Og en kan også følge med på www.koranen.no

Med hilsen
Trond Ali Linstad

100130cookie-check«Koranisk abrogasjon»