Norge

Korrupsjon på norsk med bakteppe

Sentrale norske politikere bedriver korrupsjon! De henter fordel og får posisjon – og de legger forhold til rette for selv å motta penger – i kraft av stillingen de har. De oppmuntrer ved rollen sin, til fordeler, snakker om møter og avtaler med lobbyister. (Dagbladet) De er «korrupte» per definisjon! (Se definisjon under.) Men er det, i denne saken, et bakteppe?

Korrupsjon
Kjell Magne Bondevik. «Bondevik fikk millioner, kontaktet Ropstad.» (Dagbladet) Erna Solberg taler på et møte arrangert av den saudiske organisasjonen som har «kjøpt seg inn» for talen.

Kjell Magne Bondevik har mottatt flere millioner kroner fra Saudi-Arabia for å drive «lobbyvirksomhet i Norge». (Dagbladet)

 • Bondevik har skaffet representanten fra Saudi-Arabia, kontakt med norske ledere –blant annet statsminister Erna Solberg og daværende barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. (Dagbladet)
 • Det har skjedd på urettmessig vis, til fordel for en selv og sin egen organisasjon. (Jf. Bondevik)
 • Kort tid etter at Bondevik og Oslosenteret fikk millionbeløp fra Saudi-Arabia, kontaktet Bondevik religionsminister Kjell Ingolf Ropstad – som sa ja til å møte organisasjonens leder i Norge. (Dagbladet)
 • «Ingen skal kunne betale seg til møter med norske statsråder.» (Anniken Huitfeldt, Ap.)

Konklusjon: Kjell Magne Bondevik, tidligere statsminister og leder for Kristelig Folkeparti, har brukt sin posisjon og rolle for å legge forhold til rette for selv å motta penger. Det er korrupsjon. (Jf. definisjonen) Han har brakt flere inn i et korrumperende forhold i saken.

Kjell Ingolf Ropstad spilte med, etter at Kjell Magne Bondevik hadde fått millionbeløp fra Saudi-Arabia.

 • Kjell Ingolf Ropstad sa ja til et personlig møte den saudiske organisasjonens leder i Norge.
 • Ropstad som minister, lot seg bruke i Saudi-Arabias «lobbyvirksomhet».
 • Påvirkning og anbefaling fra vennen Kjell Magne Bondevik – med egne økonomiske interesser – kan ha spilt en rolle.

Konklusjon: Kjell Ingolf Ropstad, daværende minister, hjalp til med å gi Bondevik prestisje i Bondeviks forbindelse med Saudi-Arabia på utsiden av en ministers virksomhet. Ropstad bisto i korrupsjonen, med fordeler gitt til Bondevik. Loven bruker ordet «passiv korrupsjon.»

Erna Solberg lot seg bruke av den saudiske organisasjonen og personene rundt den.

 • Erna Solberg åpnet døra for påvirkning av Saudi-Arabia, drevet fram av private kontakter.
 • Det skjedde på urettmessig vis, der penger i siste instans lå til grunn.
 • Kolleger og påvirkere til Erna Solberg har tjent penger og oppnådd andre private fordeler ved at Erna Solberg var imøtekommende til dem.
 • «Slik fikk de Erna på talerstolen.» (Dagbladet)

Konklusjon: Erna Solberg ga velvillig støtte til en annen makt, Saudi-Arabia, med bindeledd gitt personlige fordeler utenom reglene. Hun åpnet døra for lobbyister uten kritiske betenkninger – ga prestisje og legitimering til lobbyistene Fordeler ble gitt en utenforstående makt. Hun ga ved sin maktrolle fordeler utenom reglene til andre. En form for «passiv korrupsjon»?

Stiftelsen «Dialog for fred» på Saudi-Arabias premisser

Pådriver for hele virksomheten er stiftelsen «Dialog for fred», betalt av Saudi-Arabia. Aamir J, Sheikh er leder for den. Stiftelsen har offisielt som oppgave å arbeide for «interreligiøs dialog, forsoning og fred» og spesielt for «Midtøsten». Det skjer fullt og helt på Saudi-Arabias premisser.

Bakteppe
Aktuell politikk for Saudi-Arabia? Dialog og samarbeid med Israel! Neglisjering av palestinske rettigheter, aksept av israelsk og amerikansk dominans i Midtøsten med en rolle også for Saudi-Arabia. Tiltalende for Bondevik og andre norske krefter!

En «jødisk leder» skal være med (Dagbladet). Han vil ikke si navnet. Skal vi gjette? Michael Melchior! Overrabbiner ved synagogen i Oslo. Årevis minister i Israelske regjeringer – medansvarlig for massakre og rasisme mot palestinere! «Dialog for fred»? Nei, fortsatt urettferdighet og krig! Aamir J. Sheikh vil gi Melchior en pris – med saudi-penger! Del av «bakteppet» for det som skjer.

Korrupsjon, definisjon
Korrupsjon (fra latin corrumpere, «misbruke», «ødelegge») er å bestikke eller motta bestikkelser, i form av penger, gaver eller tjenester, for at en person i en maktrolle skal gi en annen person fordeler utenom reglene. Korrupsjon skjer når en person i en betrodd stilling eller verv, privat eller offentlig, setter ansvaret og forpliktelsene som er knyttet til stillingen eller vervet til side og misbruker makten som ligger i stillingen eller vervet, og ved dette oppnår enten en privat fordel eller belønning, eller urettmessig tilstreber en fordel til egen organisasjon eller firma. Dette er definisjonen på korrupsjon fastsatt av Næringslivets Hovedorganisasjon i Norge. Både den som gir og den som mottar en slik fordel eller belønning, er korrupt. (Kilde: fremmedord.org)

Trond Ali Linstad

128700cookie-checkKorrupsjon på norsk med bakteppe