Palestina og Israel

Krig i Gaza: Kristen-Norge har lært Nato-tenkning når det gjelder staten «Israel»

«Gresk-ortodoks erkebiskop Atallah Hanna i Jerusalem henstiller til ledere og kristne åndelige myndigheter i verden og alle kirker, i øst og vest, om å fremme klare krav om å stanse aggresjonen mot Gaza.» (Opprop fra «Israel»-okkupert Jerusalem.)

Gresk-ortodoks erkebiskop Atallah Hanna i okkupert Jerusalem

Gresk-ortodoks erkebiskop Atallah Hanna i Israel-okkupert Jerusalem om den pågående krigen i Gaza:
«Mennesker i verden, det som skjer i Gaza er tidens store tragedie og åpenbare kriminalitet. Dere frie mennesker, aggresjonen må stoppes i dag, ikke i morgen! Etter hvert som hver dag utfolder seg, står vi ovenfor en ny tragedie, nye ofre, forferdelige ødeleggelser og menneskelige lidelser.

Frie folk i Vesten, la ikke regjeringer snakke i deres navn! Regjeringene deres er partnere i forbrytelsene som er begått mot vårt palestinske folk. De støtter, velsigner og godtar den israelske okkupasjonen. Samtidig gir de leppetjenester til frihet, demokrati og menneskelige rettigheter.

Så se hvor dere står, herskere og myndighetspersoner i Vesten, når det gjelder demokrati og menneskerettigheter, og dere velsigner denne brutale aggresjon som vårt folk i Gaza er utsatte for, og som på det sterkeste fortjener å bli fordømt og entydig avvist.» (Opprop fra okkupert Jerusalem.)

Fremste leder i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit

Den fremste leder i Den norske kirke med Nato-tenkning om krigen i Gaza:
«Israel har både plikt til å forsvare seg, og rett til å svare militært. (Vårt Land 12.10.2023.)

Internasjonal talsmann for Neturei Karta, Rabbi Dovid Weiss

Talsmann for Neturei Karta: «Jøder mot sionisme og staten Israel»:
«Staten Israel og dens sionistiske ideologi har ført til omfattende arabisk og jødisk blodsutgytelse. Utbruddet av krig for en uke siden er et nytt uttrykk for de blodige handlinger som sionisme fortsetter å utfolde på daglig basis. Anti-sionistiske jøder holder på nytt den sionistiske bevegelsen ansvarlig for de siste tragiske hendelser med lidelser både for arabere og jøder.

Den eneste løsning er å erkjenne roten til all lidelse og arbeide for en fredelig og full oppløsning av Staten Israel, gi tilbake kontroll med landet til dets innfødte innbyggere og gjenopprette alle deres rettigheter. Først da kan vi igjen håpe på den historiske fred i Palestina som eksisterte før sionismen.» (Budskap fra «Neturei Karta International».)


Av Trond Ali Linstad

143060cookie-checkKrig i Gaza: Kristen-Norge har lært Nato-tenkning når det gjelder staten «Israel»