Krig i Gaza- Kristen-Norge har lært Nato-tenkning når det gjelder staten «Israel» 1

Krig i Gaza- Kristen-Norge har lært Nato-tenkning når det gjelder staten «Israel» 1