Krig i Gaza Kristen-Norge har lært Nato-tenkning når det gjelder staten «Israel»

Krig i Gaza Kristen-Norge har lært Nato-tenkning når det gjelder staten «Israel»