Norge

Kristelig Folkeparti og staten Israel

Stortingsvalget
Det er etterdønninger til stortingsvalget! Kristelig Folkeparti kom svært dårlig ut. Det har vært nytt at enkelte muslimske grupper har oppfordret til å stemme på det Kristelig Folkeparti! Det har vi kommentert før – og gjør det gjerne igjen!

Muslimer har spurt: Hvilket parti kan hjelpe oss med mer statlige penger etter valget? Bakgrunn for oss denne gang er et helsides oppslag i avisa Vårt Land, nå etter valget (17. september). Tidligere statsminister Bondevik fra Kristelig Folkeparti snakker med dagens ledere og sier: «Det burde ikke være vanskelig for KrF å fange opp flere muslimske velgere.» Vil muslimer tenke etter?

Har muslimer et blikk på verden? Hva er rett og galt i forhold til konflikter i verden – spiller palestinernes situasjon noen rolle? Kristelig Folkeparti er det mest «Israel-vennlige» partiet her i landet, og partiet som står lengst fra å støtte palestinske interesser. Der er de et samlet hinder! Vil muslimer se på dette?

Israel okkuperer Palestina med Jerusalem og bomber Gaza Kristelig Folkeparti er Israels beste venner

Et blikk på Kristelig folkepartis partiprogram når det gjelder Israel og palestinerne:

Krf. Partiprogram 2021
Det gjeldende partiprogram prøver å jenke seg noe – men forblir med helhjertet Israel-støtte. Viser formelt til at konflikten mellom «israelere og palestinere» er vanskelig. Mener «respekt for menneskerettighetene» må være grunnlag for løsning. Men ser bare Israels side – om «fred og trygghet»!

Programmet nevner ikke Israels okkupasjon av palestinsk land, den ulovlig innlemming av palestinske landområder. Eller fordrivingen av palestinere. Og heller ikke palestinske flyktningers rett til å vende tilbake, som er påpekt av FN! Palestinske menneskerettigheter settes til side.

KrF mener Norge bør arbeide for å ha et nært forhold til Israel «som et viktig demokrati i Midtøsten», skriver de. Og overser organisasjoner for menneskerettighetene som viser til Israels «apartheid og rasisme». Palestinerne skal få oppfylt sin rett til «selvstyre» på eget territorium – altså på en flik av hjemlandet Palestina! Med håp om en framtidig «to-statsløsning».

«Nabolandene må ta sin del av ansvaret for å løse konflikten, blant annet ved å integrere de palestinske flyktningene på en bedre måte», står det i programmet. KrF vil «flytte den norske ambassaden til Jerusalem» så snart dette kan la seg gjøre på en måte som ikke er til hinder for fredsprosessen. Men Jerusalem er illegalt okkupert by, ifølge FN!

Kristelig Folkeparti er hyklersk – må vi kunne si – om respekt for «menneske-rettigheter» i konflikten! Gammeltestamentlige skrifter ligger bak tenkningen deres – dekket under fraser om en «verdibasert utenrikspolitikk» – der «FNs arbeid med menneskerettigheter, fredsbygging og sikkerhetsarbeid» skal styrkes». Uhederlig og usant.

«MuslimerStemmer» – Mushrik?
Et underlig tiltak fra grupper av muslimer i valgdebatten: «Muslimer-Stemmer». De har anbefalt muslimer å stemme Kristelig Folkeparti – med håp om å få mer penger fra den norske staten! Til egen drift!

Det blir rimelig å kalle dem mushrik; «flergudstyrkere! De dyrker to guder: 1. Staten, med dens penger. Og 2: Gud.

«MuslimerStemmer» – på Kristelig Folkeparti for mer statlige penger.

Trond Ali Linstad

128160cookie-checkKristelig Folkeparti og staten Israel