Palestina og Israel

Kristne fundamentalister støtter urett og kriger

Vårt Land er en kristen avis med innslag av bokstavtro og fundamentalisme. Den hadde nylig en artikkel om Kristelig Folkeparti (KrF). Partiet vurderer å legge inn i sitt politiske program at Norges ambassade i «Israel» bør flyttes fra Tel Aviv til Jerusalem.

Det skal være en handling som vil bety norsk anerkjenning av Israels okkupasjon av Jerusalem, og innlemming av Jerusalem i den israelske staten. – Alt i strid med internasjonal rett.

Mange fundamentalistiske kristne skal støtte dette! De setter tolkninger av sekteriske tekster i Det gamle testamente foran internasjonal lov og mennenskerettigheter av i dag. De snakker gjerne om godhet, nestkjærlighet, forståelse og rettferd – de taler bare ikke sant.

De er fundamentalistiske, blendet for dette – de identifiserer seg med andre mål. Gammel-testamentlige tekster med fordriving og undertrykkelse  –  er referanse i dag.

De glatter det gjerne til; mener det skal fremme «fred». Eller i hvert fall: Deres bilde av «fred». Der en undertrykt minoritet – palestinerne – er satt til side! Fratatt sitt land til fordel for jødiske (sionistiske) makthavere. De mener det har belegg i Bibelen.

Takk til kristne med andre tolkninger.


Trond Ali Linstad

122220cookie-checkKristne fundamentalister støtter urett og kriger