Palestina og Israel

Leve Palestina!

Leve Palestina! Stolte, historiske Palestina, møteplass for kulturer og sivilisasjoner i årtusen! Palestina, hellig land for verdensreligioner. Palestina – i hjertet til millioner av mennesker.

Hvem kan tvinge til seg Palestina? Med vold, okkupasjon og aggresjon? I strid med internasjonale avtaler og bestemmelser? Hensynsløst og foraktfullt mot landets beboere: palestinerne. Disse som er blitt etnisk renset, drevet bort i hundretusener og kan bli drevet bort igjen. Av den israelske staten.

Israel

Staten Israel! Brutal og diskriminerende rasistisk okkupantmakt! Uten forståelse og fellesskap med andre, som til palestinerne. Annet enn i det de ser som egeninteresser, på palestinernes bekostning. Uten anstendighet og klokskap, hvem støtter det?

USA

USA støtter uretten mot palestinerne! Ledende stormakt i tiden: USA – med styresmakter som anser Israel som deres «beste venn». En elite i USA – innen politikk, presse og annet – som bevisst fremmer israelske interesser. Sånt skjer også i Norge.

Palestina

Palestina! Stå mot angrep og urett! Palestina i våre hjerter, bilde og drøm for rettferd, det vakre, sjelsettende i årtusen.

Palestina skal leve! Fritt og uavhengig, med Jerusalem som hovedstad. Palestinske flyktninger – drevet ut – skal vende tilbake, det er grunnleggende rett.

Israels okkupasjon og rasisme må opphøre! Folk skal leve sammen: palestinere, ikke-sionistiske jøder og andre rettskafne i et fritt Palestina, etter strid – ære til dem som strider – i en kommende framtid.

Trond Ali Linstad

111540cookie-checkLeve Palestina!