Spørsmål og Svar

Liv og vansker

Spørsmål:

Assalam’mu Aleikum!

Hei. Jeg klarer ikke å konsentrere meg nok når jeg skal be. Jeg ber bare én gang om dagen fordi jeg ikke føler jeg klarer å be mer enn det. Jeg sliter mye psykisk, og det gjør at konsentrasjonen og motivasjonen til alt er veldig dårlig. Jeg synes det er synd at jeg ikke står opp til Fajr, for hvis jeg virkelig hadde tenkt over å gjøre Allah fornøyd, så hadde jeg jo stått opp til Fajr.

Jeg prøver ellers å være en så god muslim som jeg kan, men synes det er vanskelig å praktisere Islam bedre når alle andre i familien er ikke-troende. Jeg vet at jeg synder ved å ikke be mer enn en gang om dagen. Og jeg gruer meg til dommedagen (selv om bare Allah vet når den tiden kommer).

Jeg vet at alt jeg har søkt på nett av bilder videoer, hva jeg har sagt og gjort mot andre og meg selv, hvor mye jeg leser koranen og ber; alt det kommer til å være bevis som avgjør hvor godt menneske jeg er eller ikke.

Jeg frykter Allah, og skammer meg over hvor svak min iman har blitt. Jeg skammer meg over at jeg lar Shaytan lure meg til å begå synder, når jeg vet at det ikke vil hjelpe meg i etterlivet i det hele tatt. Jeg føler at jeg ikke har noe håp igjen for noe.

Det eneste jeg har å holde fast ved i livet mitt (pga. psykisk sykdom) er Islam. Men nå føler jeg at jeg kommer lengre bort fra Allah enn noen gang. Er så lite motivert til alt. Jeg har ingen i familien som kan minne meg på Allah, det må jeg gjøre selv.

Familien min gir meg heller ikke tillatelse til å faste under Ramadan i år heller. Og jeg er redd for at jeg har syndet/synder så mye at det er for seint for meg å bli tilgitt av Allah. Hver gang jeg synder, lover jeg Allah at jeg aldri skal gjøre det igjen, men det gjør jeg. Da blir jeg like skamfull og lei meg hver gang når jeg synder.

Jeg er sikker på at jeg kommer til helvete, og ser derfor i enda større grad lite vits med dette livet. Hvis jeg uansett kommer til helvete (noe jeg tror jeg gjør fordi jeg er det man kaller født i feil kropp/trans, og det er ikke tillatt, det er Haram.) så ser jeg lite vits i å prøve å streve etter Allah sin tilfredshet fordi jeg kan aldri bli god nok. Fordi jeg vet at jeg ikke vil gå tilbake til å leve som et menneske jeg ikke følte var meg.

Men da er jeg jo skråsikker på at jeg har fanget meg selv til et sted der jeg er dømt til å havne i helvete.

Så hvordan kan jeg få konsentrasjonen og motivasjonen til å be? Hvordan kan jeg styrke min iman?

Hvordan kan jeg prøve å gjøre Allah tilfreds med meg selv om jeg alltid synder, hver dag?

Jazak Allah.


Svar:

Assalam’mu Aleikum!

Hei. Takk for din e-post. Du tar opp mange ting. La med svare slik:

  1. Jeg tror du er en god muslim. Du er bevisst og tenker, vil gjøre riktige ting, og er bekymret når du synes at du ikke får det til. Da søker du Allah, tror på Allah og vil gjerne være Allah nær. Jeg synes det er det viktigste. Du vil være Allah nær, og da vil Allah være deg nær! Det lover Allah i Koranen.
  2. Han tester deg kanskje? Allah gjør gjerne det med menneskene. Men Allah venter ikke mer av deg enn det du makter, så prøv å gjøre så godt du kan! Det skal være godt nok.
  3. Å gjøre så godt man kan? Det er ofte vanskelig. Men det er grenser for det en kan få til. Jeg synes du skal akseptere de grensene: vær fornøyd med det du får til! Du anstrenger deg, og jeg tror at Allah skal mene at det fra din side, kan være nok. Selv om utfordringen ligger der.
  4. Du kommer slett ikke til helvete! Det er jeg helt sikker på, spør du meg. Hva og hvem er Allah? Allah er barmhjertig, velvillig! Det er viktige sider ved Allah – ja, så viktige at nesten hvert eneste kapittel i Koranen begynner med de ordene: Allah er barmhjertig og velvillig! Allah skal være barmhjertig og velvillig til deg.
  5. Allah har gitt deg noen vanskeligheter i livet. Jeg tror du skal klare å takle dem! Og still ikke for høye krav til deg selv, lev livet slik du synes du makter det. Allah skal sikkert forstå. Og så skriver du om Shaytan. Jeg synes ikke du skal bry deg så mye om han. Han står riktignok «foran og bak» og frister, som det står i Koranen. Vi prøver å stå imot, så godt som vi kan, det er bra. Men om vi likevel gjør feil: det er jo da Allah er «barmhjertig og velvillig» – hva skulle meningen ellers være med det?
  6. Du skriver du er det man kaller født i feil kropp/trans. Men hvem er det som har skapt deg? Det er vel Allah? Da har vel Allah en mening med det, og det er slett ikke din skyld! Der tenker du galt. Så skiver du at det ikke er tillatt, det er Haram. Hva vet du egentlig om det? Du tar kanskje feil? Jeg diskuterer gjerne dette videre med deg.
  7. Du har et problem med bønnene; kommer ikke opp til Fajr, har dårlig konsentrasjon og motivasjon for bønnen; og får heller ikke lov til å faste. Jeg tenker: Er dette egentlig veldig viktig? Jeg bare spør. Jeg tror det samme – om bønn og faste – gjelder for mange andre, som kanskje ikke snakker så mye om det. Noen ord om bønn og faste: De er ytre handlinger. For hva er egentlig bønn; salah? Salah betyr egentlig å «bøye seg for Allah/være Allah nær». Det viktigste er at dette følges opp i hjertet ditt; det indre. Koranen sier også at «ynkelig er den som ber, men ikke gjør gode gjerninger». Det er hjerte og sinn som er viktigst. Allah sier mer om dette i Koranen, og peker på hvem som er god muslim: «Den som tror på Allah, og gjør det som er godt». Det er kriteriet for en muslim. Og om faste? Det er også en ytre ting, for å minnes Allah og Koranen. Mange faster, men gjør det ikke! Den fysiske handling i å faste er ikke det som er viktigst.
  8. Hva blir konklusjonen? Jeg tror du er en god muslim. Jeg tror Allah egentlig er deg nær. Lev livet ditt slik du synes du makter, og vær egentlig fornøyd med det! Tenk ikke så mye på «synd» – tenk heller på gode ting! Og vær ikke så redd for Shaytan, han er bare en hovmodig kraft som er avvist av Allah. Og Allah er overordnet alt! Så bra! – Og Allah er «barmhjertig og velvillig», for den som vil være Allah nær, slik som deg.
  9. Jeg ønsker deg lykke til! Jeg tror du skal kunne stå opp mot vansker. Hent fram glede, se gode ting! Allah vil du skal gjøre det.
  10. Jazak Allah – hilsen til deg!

Trond Ali Linstad
Red.

 

 

114250cookie-checkLiv og vansker