Palestina og Israel

Mange «jøder» i dag er ikke jøder

Jøder i Vesten og USA i dag – er mange etterkommere til Khazarer; jødisk-tyrkere som en gang utgjorde et mektig rike fra Kaukasus og Kaspiske hav vestover til Svartehavet? Egentlig et tyrkisk folk! Uten bånd til de bibelske jøder, «israelittene». Ja, slik er det.

På midten av 800-tallet var Kiev en tid i deres besittelse. Russere tilføyde riket et knusende nederlag i 969. Etter ytterligere noen tiår gikk riket mer eller mindre i oppløsning. (Store norske leksikon.)

Hele khazarfolket, en tyrkisk folkegruppe, ble «jøder»
Flere jøder slo seg ned i det tyrkisk folkelige riket, og omkring 740 sluttet herskeren, Bulan og mange hoffmenn seg til jødedommen, og senere også flere av folket. Jødedom ble etter hvert statsreligion. Det ble rapportert på 900-tallet at «hele khazarfolket er jøder». (Wikipedia.)

Khazarene behersket de viktigste handelsveiene. Gods fra det vestlige Europa ble ført østover til Sentral-Asia og Kina og den motsatte veien. Khazarene eksporterte honning, skinn, ull, hirse og andre kornslag, foruten fisk og slaver. (Wikipedia)

I det 10. århundre begynte riket å gå tilbake som følge av både vikinger, Kiev-russere og flere tyrkiske stammer.

«Guds utvalgte folk»?
Det kan være meningsløst å omtale jødene i dag som «Guds utvalgte folk» når de så klart er formet ved inngifte og assimilering med andre folkeslag. I Bibelen kan vi lese om kong Xerxes i Persia som ga sikkerhet for jøder: «Og blant folkene i landet erklærte mange seg som jøder.» (Ester 8,17.)

Europeiske jøder og khazarene
En stor del av den østeuropeiske jødiske befolkningen kan i dag stamme fra khazarene. Khazarer flyttet vestover og flere bosatte seg i Frankrike, Tyskland og England. «Jøder» i Europa kan ha khazarisk opprinnelse.

Jødene i det moderne Russland kan ha khazarisk bakgrunn. (Encyclopedia Americana.) Mange av dagens jøder i Palestina kom fra Russland. I «Israel» er det mer enn 200 000-300 000 russiske jøder som snakker flytende russisk. De kan ha slektstavle til khazarene.

«Jøder» i Norge
«Det ser ut til å være et betydelig bevismateriale som bekrefter at khazarenes etterkommere befinner seg i Europa.» (Encyclopedia Judaica.) Hva med jøder i Norge, kan det foreligge forbindelse til de tidligere khazarer på vei vestover, i møte med vikinger og andre? Ja, som utvandrere fra Øst-Europa og som «jødiske» immigranter til Norge?

«Jøder» uten tilknytning til de bibelske jøder, Israels jøder? Men opprinnelse i tyrkiske folkegrupper? Og uten «rett» til å invadere Palestina, bombe og drepe palestinere der?

Hva sier de selv, jøder i Norge – flere er viktige politikere og i andre posisjoner. Med slektstre til Bibelens «israelitter»/jøder eller til tyrkiske khazarer? Skjønt – spiller det noen rolle?

Identitet og sinn, fellesskap og samhold
Identitet og sinn er med å definere oss. Hvem er vi egentlig, hvor tenker vi å ha røtter? Og hvilke andre er oss nær? Det ligger i oss. Man kan oppfatte seg med bånd til andre; hvem? Til andre «jøder»? – Som «jøder» i staten «Israel» eller snarere til Tora-jøder? Et tredje element kan komme til av bånd og samhørighet: Makt, innflytelse og kapital.

Maktgrupper
Man kan vise til de fremste maktgrupper i verden i dag som synes å eie og kontrollere det meste: BlackRock, Vanguard og andre. Alle grunnleggere og eiere er «jødiske». Det gjelder også tiltak som New World Order og annet; fremmet og drevet av «jøder». Med bånd og kontakt til hverandre? Som «jøder» og/eller kun som felles pengemakt? Det må kunne diskuteres.

Identitet, fellesskap og sinn er viktig for oss alle, også når det gjelder roller, innflytelse og tanker. La ikke stamme- eller annen tilhørighet dominere over prinsipper om rettferd, krig og fred. Grupper av «jøder» gjør det? Tillatt å vurdere.

Av Trond Ali Linstad

143240cookie-checkMange «jøder» i dag er ikke jøder