Kort Nytt

Menneskerettigheter, undertrykking og kriger

«Menneskerettigheter angår også undertrykking og kriger.» Det sier Linstad til Friheten. «Om vi holder oss til FNs Menneskerettighetserklæring, slås det i innledningen fast at alle mennesker har rett til ‘frihet, rettferdighet og fred’.  Hvordan ser de rettighetene ut i dag?», spør Linstad.

Palestinerne
«Palestinerne er fratatt de rettigheter», sier Linstad. «Hundretusener av palestinere er fratatt

slik rett med opprettelsen av Staten Israel, som har fordrevet palestinerne, tatt over deres land og laget en eksklusiv og rasistisk stat: Israel, som kun skal være for én befolkningsgruppe (jøder), med åpen diskriminering av en annen (palestinerne). Israel bryter, og er i motstrid med, menneskerettighetene.»

Syria, Irak, Libya og Afghanistan
«USA og andre vestlige makter er fullt opptatt med kriger for å fremme egne

imperialistiske og nasjonalistiske interesser, på andre folks bekostning», påpeker Linstad. «Resultatet er alt annet enn ‘frihet, rettferdighet og fred’, slik det vises til i FNs Menneskerettighetserklæring. USA og andre vestlige makter bryter menneskerettighetene.»

Jemen
«Og hva med Jemen? USA og andre vestlige makter bistår Saudi-Arabia og andre

reaksjonære arabiske stater med å bombe landet. Sivile: menn, kvinner og barn, er mål. Vestlige fly og vestlig ammunisjon brukes i bombingen. Drepende bomber blir styrt og ledet fra vestlige satellitter.»

Iran
«Nå forbereder USA og Israel, med støtte fra vestlige makter, krig mot Iran», sier

Linstad. «Første skritt er omfattende sanksjoner, som skal ødelegge landets økonomi. Deres håp ligger i å bygge misnøye: fremme nød og fattigdom, så folk skal ut og demonstrere. Og deretter om nødvendig, starte krigen det nå planlegges for. ‘Bomb Iran’ har vært Boltons slagord, og nå sitter han med venner i sentrale posisjoner i den amerikanske administrasjonen. Israel applauderer og støtter.»

Sivile rettigheter
«Det er andre menneskerettigheter, og det for all del», påpeker Linstad. «Og

menneskerettigheter kan ikke veies opp mot hverandre: menneskerettigheter har lik verdi. Mye oppmerksomhet er på sivile rettigheter. Det er fokus på enkelte land: også Iran, på USA, land i Latin-Amerika og andre steder. Iran kan være ensidig, og kanskje også, i motvilje mot landet, feilvurdert.

Glem ikke aggresjoner og kriger – der våre egne allierte er involvert – som vi har sett, og ser det; i Syria og andre steder. Iran vil kunne bli det neste.

Hvem stiller vi oss solidarisk med? I slike konflikter som også gjelder menneskerettigheter», sier Trond Ali Linstad til slutt.

106760cookie-checkMenneskerettigheter, undertrykking og kriger