Norge

Migrasjon, trojansk hest?

Det er vel en konspirasjons fantasi. Men det blir likevel hevdet at bak store migrasjoner er det en plan om å bryte ned eller omforme land og kulturer der store flyktningestrømmer kommer til. Vi kunne la konspirasjons-fantasien ligge.

Men det er dem som tror på den – frykter eller – enkelte – støtter den. Flyktninger skal komme til Norge, utfordre norsk tradisjon og kultur – og etter hvert gjøre egen kultur og tradisjon dominerende. Det «norske» skal settes til side. Og migrasjonen skal virke som en «trojansk hest».

Vi legger det egentlig til side, men nå et det nevnt. For det er enkelte som står for teorien – som trussel eller noe som støttes. Og det var det hele. For dem det måtte være av interesse.

Trond Ali Linstad

127690cookie-checkMigrasjon, trojansk hest?