Islamsk tro

Muharram og Ashura er viktige markeringer for muslimer

Hva er muharram, og hva er Ashura?  Muharram er den første måned i den muslimske kalender. Nå har det vært nyttår for muslimer, gratulerer! Ashura er betegnelsen på den 10. dagen i den måneden. Det blir nå 20.-21. september og er en spesiell dag.

Ashura blir markert som en stor sørgedag for mange muslimer, særlig for shia, men også for mange andre. Den dagen ble Hussein drept, i et slag med kalifen Yazid. Hussein var profetens dattersønn – sønn til Ali, en slektning til profeten, og profetens datter, Fatima. Han er derved del av profetens nærmeste familie (ahl-ul-beit), som er velsignet av Gud.

Kalifen Yazid var i ferd med å ta makten i det muslimske samfunnet, oftest med makt og intriger. Han undergravde og korrumperte grunnleggende islamske verdier. Skulle Yazid bli leder for muslimene? Da ville islam tape.

Yazid krevde lydighet av Hussain: at Hussain skulle underlegge seg Yazid. Men Hussain avviste dette. Han måtte motstå Yazid, for å redde islam! Gud forsvarer så visst sin tro, Islam. Han gjorde det, i dette tilfellet, gjennom imam Hussain.

Hussain visste at han ville bli drept om han ikke underla seg Yazid. Men han valgte et stort offer: selv å bli drept, for å holde islam i hevd! Og imam Hussein, hans nærmeste familie og venner, ble i sannhet drept – på brutalt vis, av Yazid og hans styrker, på den 10. dagen i muharram!

Det skjedde i år 60 etter muslimsk tidsregning, den 10.oktober 680 etter kristen tidsregning. Islams bannere, prinsipper og ære ble reddet den dagen – av Hussein og hans nærmeste, ved det offeret de ga.

Før slaget hadde mange muslimer, i det som nå er Irak, lovet imam Hussain å stå sammen med ham og kjempe mot Yazid. I siste øyeblikk trakk de seg likevel, og sviktet imam Hussain, og islam. I sorg og fortvilelse over sviket, og samtidig til ære for imam Hussain – som ved å ofre sitt liv, reddet islam – har shia og andre muslimer, sørgedag på Ashura.

De sørger, gråter, og slår seg på brystet i fortvilelse over det som skjedde. Og de lover ved neste anledning ikke å svikte Hussein, eller islam! Da skal de om nødvendig gå martyriets vei, slik imam Hussein gjorde det for islam.

Et poeng til om dagen: Ashura er også viktig for muslimer for det hevdes at det var på denne dag atMoses vant over den egyptiske farao (konge).

Se Video

Trond Ali Linstad

101430cookie-checkMuharram og Ashura er viktige markeringer for muslimer