Spørsmål og Svar

Muslimsk mann og kristen kvinne

Spørsmål:

Hei, jeg er en 22 år gammel mann. Jeg vil gifte meg med en norsk kristen kvinne, men foreldrene mine godtar det ikke. Hva skal jeg gjøre? Jeg elsker henne, kan ikke tenke meg et liv uten henne. Mine foreldre ber meg glemme henne. Hva skal jeg gjøre, skal jeg gjøre foreldrene happy og stolte eller skal jeg gjøre hjertet mitt happy, men samtidig føle meg dårlig for å ikke ha hørt på foreldrene mine. Jeg har fortalt dem at dette er lov i Islam, men de vil ikke høre etter.


Svar:

Takk for e-post.

Dette er ingen hyggelig situasjon. Du er glad i en norsk kristen kvinne, men foreldrene dine godtar det ikke. Da er det nærliggende å spørre: Hvorfor godtar de det ikke? Tenker de på hva som er best for deg, eller på hva som er hyggelig for dem selv? Jeg mener de bør gjøre det første. Hvis du er glad, og gleder deg, med noe som er viktig for deg – jeg synes det også bør være hyggelig for dem.

Men kanskje spiller «tradisjoner» og slikt, inn. Det bør ikke være så viktig. Jeg forstår at foreldre vil ha en svigerdatter (eller svigersønn) som de lett kan forstå og forholde seg til. En som snakker samme språk, og har liknende bakgrunn og kultur. Men ulikheter her kan bearbeides, man kan bli godt kjent med hverandre, og lære å respektere hverandre. Koranen mener det kan gå.

Koranen sier (her på engelsk):

«This day are (all) things good and pure made lawful unto you. The food of the People of the Book is lawful unto you and yours is lawful unto them. (Lawful unto you in marriage) are (not only) chaste women who are believers, but chaste women among the People of the Book …).» (Yusuf Ali. Koranen 5,5)

Koranen sier en muslimsk mann kan gifte seg med «en sømmelig kvinne fra Bokens folk». Til «Bokens folk» hører, som de fleste vil vite, også kristne. Altså: Som muslimsk mann kan du gifte deg med en kristen kvinne. Koranen sier det. Da bør vel også foreldre kunne være lydhøre for det.

Dette er mine tanker. Det kan kanskje hjelpe om du legger fram noe slikt for dem?

Men til slutt, et allment råd: Det er i virkeligheten klokt å tenke godt gjennom hvem man knytter seg til, dette også som en tanke.

Hilsen
Red.

98580cookie-checkMuslimsk mann og kristen kvinne