Palestina og Israel

Nakba: Palestinerne ble drevet ut av Palestina ved etnisk rensing

Vi vet det fra før, men kan minne om det igjen: Palestinerne ble i 1948 drevet ut av Palestina for å gi plass for jødiske, sionistiske immigranter som skulle opprette staten Israel.

Israel – en eksklusiv, rasistisk stat
Israel har helt fra begynnelsen av vært en eksklusiv, jødisk stat. Palestinerne har ikke de samme rettigheter. Palestinerne ble drevet ut – og har rett til å vende tilbake, etter internasjonal humanitær lov.

Bildet til venstre viser en soldat som overvåker etnisk rensing av palestinere.  Palestinere lastet som kveg, over på et britisk skip som frakter dem fra byen Akre, tatt av sionistene. På det andre bildet fordrives palestinere over land av sionistiske okkupanter og terrorister, her ut av Haifa.

Israel drev palestinere på havet
«Israel er redd for å bli skjøvet ut på havet fordi Israel selv skjøv palestinerne ut på havet», skriver Gilad Atzmon, tidligere israelsk jøde. Han mener jødisk frykt er en overføring av den urett jødiske sionister har påført palestinerne – skal uretten medføre straff for sionistiske jøder selv?

 Palestinsk Landdag, 30. mars – Nakba
I disse dager markeres fordrivingen av palestinerne i 1948. Nesten en million palestinere ble flyktninger for å gi plass for den israelske staten. Det er «den palestinske katastrofen» (Nakba).

Uretten ligger i Israels grunnvoller
Israel fører uretten videre – en urett som er bygget inn i den israelske statens grunnvoller. Det blir ikke fred i Palestina uten gjenetablert rett for palestinerne.

Trond Ali Linstad

112630cookie-checkNakba: Palestinerne ble drevet ut av Palestina ved etnisk rensing