Norge

Når mening blir «propaganda»

Bahareh Letnes – bør tie?

Bahareh Letnes er en stolt og sterk iransk-norsk kvinne som fremmer synspunkter på Iran og tilhørende regionale konflikter som vanligvis ikke gis stor plass i norsk presse. Bør hun dempes ytterligere? Fariba Rashidi synes å mene det – med en artikkel i Aftenposten, 11. januar.

Fariba Rashidi bringer videre det synet at Bahareh Letnes – «som har flyttet inn hos den tidligere fiskeriministeren» (Per Sandberg) – kan være «agent for det iranske regimet», som hun skriver. Sterk kost, ja visst. Og uten åpning for å diskutere det syn Bahareh Letnes fremmer, om den drepte iranske general Qasem Soleimani sin egentlige rolle og hvorvidt iransk motstand til USAs forsøk på å undertvinge landet – med økonomiske og militære midler – kan ha likhetspunkter til norsk motstand den gang en fremmed makt ville ta over Norge.

Fariba Rashid avfeier dette som «propaganda» – og ikke «et politisk argument», skriver hun. Ikke åpent for diskusjon, altså. Bahareh Letnes bør tie. Eller: lytt ikke til henne. Kvinnerettighetsaktivisten Fariba Rashidi mener det. Et lite demokratisk standpunkt.

Trond Ali Linstad

110600cookie-checkNår mening blir «propaganda»