Kristendom

Bibelen er blitt endret i historien

Bibelen er blitt endret av skrivere som har nedtegnet teksten gjennom hundrer av år i historien. Teksten er blitt tilpasset tidens rådende teologiske meninger. Det internasjonalt anerkjente magasinet Newsweek mener å kunne dokumentere dette – se utdrag fra teksten under.  Et viktig spørsmål som vurderes er dette: Er det grunnlag i originale bibeltekster for å hevde at Jesus var Gud, og med dette treenigheten; et grunndogme i kristendom? Artikkelen i Newsweek sier nei. Les teksten selv og vurder. Utfordrende og viktig.

Se vedlegg.

94180cookie-checkBibelen er blitt endret i historien