Jemen

Norge – delaktig i Jemens krig

De viktigste aktører i den Saudi-ledete krigen i Jemen er Saudi-Arabia og Forente Arabiske Emirater (UAE). Disse har ført krig mot houtiene i Jemen siden 2015. Utstyrt med amerikanske krigsfly og bomber har de utført tusenvis av bombeangrep som også har rammet sykehus og andre humanitære og sivile mål.

Saudi-Arabia har vært den ledende og førende i krigen, med god hjelp fra USA. Andre arabiske stater, og vestlige makter, har bistått i det.

Forente Arabiske Emirater har betalt lønn til sine krigere i landet og utstyrt dem med raketter og stridsvogner. Emiratiske krigsfly og marineskip har bombet mål fra luft og sjø.

USA er krigførende part. Når et Saudi F-15 krigsfly tar av fra Kong Khaled luftbase i det sørlige Saudi-Arabia for et bombetokt over Jemen, er det ikke bare flyet og bombene som er amerikanske. Amerikanske mekanikere har sett over flyet og sikret det god stand. Amerikanske teknikere har oppgradert programmet for å finne de rette mål. Flyveren er med stor sannsynlighet trent av det amerikanske flyvåpnet.

Norge har solgt våpen og ammunisjon til både Saudi-Arabia og Forente Arabiske Emirater. Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier hun ikke vet om disse våpen – «forsvarsmateriell» – er blitt brukt i Jemens krig. Men om man selger våpen og ammunisjon til et land som fører krig, må man vel kunne anta at slikt utstyr, levert fra Norge, er blitt bruk av denne krigførende parten.

Norge har solgt krigsutstyr til Forente Arabiske Emirater siden 2010, men «innstilte» denne eksport i desember 2017 «av forsiktighetsgrunner»; om at norsk-produsert våpen og ammunisjon kunne bli brukt i Jemen. Flere humanitære organisasjoner hadde påpekt at slik salg måtte stanse. Norge vedtok først i november 2018 «midlertidig» å fryse leveransen av krigsmateriell til Saudi-Arabia.

Men historisk deltakelse viskes sjelden ut: Norge har spilt med i krigen.

Trond Ali Linstad

120210cookie-checkNorge – delaktig i Jemens krig
Tags