Norge

Norge er en krigsnasjon

Ja, Norge er en krigsnasjon. Norge har vært på aggressorens side i de fleste større kriger de siste ti-år. Og er det fortsatt, i kriger som pågår. Norge vil med sannsynlighet også være det i kriger som kan komme.

Norge og krigen i Irak
Krigen i Irak var en USA-ledet krig «ment som første skritt i en større plan om å omforme Midtøsten.» (Professorene Mearsheimer og Walt.) USAs president George W. Bush ga som begrunnelse for å invadere irak at landet var i ferd med å utvikle masseødeleggelsesvåpen og at Irak støttet internasjonal terrorisme. Det ble ikke funnet belegg for noe. Bush-administrasjonen forsøkte å forankre et angrep på Irak i FNs sikkerhetsråd, uten hell. Sikkerhetsrådet ga ikke sin tilslutning. Angrepet ble et illegitimt angrep, trumfet gjennom av Bush-administrasjonen. Begge hus i den amerikanske Kongressen autoriserte maktbruk mot Irak, og krigen var i gang.

Forut for invasjonen bygde USA en allianse, en ’Coalition of the Willing’, for å samle politisk og militær støtte til angrepet. Norge ble del av den koalisjonen. «Den ubehagelige sannheten er at norske våpen, norske soldater, norske politikere og norsk næringsliv både direkte og indirekte støttet Irak-krigen.» (Erling Borgen, Dagbladet 8. juli 2016.)

Norske radarer ble lånt ut til britiske invasjonsstyrker. Den britiske forsvarsministeren, Geoffrey Hoon, takket Norge for «den robuste støtten» som Norge ga til Irak-krigen.
Norske missiltorpedobåter ble sendt for å beskytte de skipene som fraktet våpen og soldater til Irak-krigen. Om bord hadde de amerikanske soldater. Norske våpenfabrikker, to av dem med den norske stat som hovedeier, deltok også i Irak- krigen. Kuler og krutt fra NAMMO/Raufoss ble brukt av de amerikanske soldatene. De amerikanske styrkene brukte fjernstyrte våpentårn fra Kongsberg Defence.
Da Wikileaks offentliggjorde hundretusenvis av dokumenter som fortalte om USAs krigsforbrytelser i Irak, ble dokumentene gjennomgått av NRK. De fant at norske våpen var brukt i mer enn 3000 ulike krigsoperasjoner i Irak. Disse operasjonene tok livet av mer enn 3000 mennesker. 200 av disse var uskyldige sivilpersoner. (Sitert fra Erling Borgen.)

Krigens finansielle kostnad var for USA 3 billioner dollar. Rundt 4.400 amerikanske soldater ble drept i Irak, og en halv million irakere. Krigen i Irak utløste krigen i Syria, folkemordet på yazidier, angrep på Midtøstens kristne, fremvekst av Den islamske staten og omfattende konflikt mellom sunnier og shiaer i store deler av regionen. Norge var med.

Krigen i Libya
Våren 2011 gikk Norge alliert med USA, Frankrike og flere, til krig mot Libya. I løpet av fire måneder slapp seks norske F-16-fly i alt 567 bomber over Libya. Norges rolle var betydelig. Amerikanske kilder omtalte det norske bidraget som meget slagkraftig og verdifullt. Knapt noen snakket om hvor mange liv — sivile og militære — som gikk tapt på grunn Norges bombetokter.

Den norske kirkes øverste leder, biskop Helga Haugland Byfuglien, sa at «kirken har full tillit til at regjeringen har gjort en riktig vurdering i å sende norske kampfly til Libya».
Raskt ble vår krig i Libya lagt bort. Det senket seg tausheten rundt den. Men Libya var i oppløsning.
«Situasjonen i Libya er uholdbar.» Det anførte nylig FNs spesialutsending til landet. «Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land styrtet landets leder Muhammar Gaddafi i 2011.» (Vårt Land.)

Krig i Syria
USA har i mange år sett på Syria som et uromoment, en stat som ikke har villet underordne seg amerikansk innflytelse. Syria har stått – og står for – uavhengighet. Landet er vel det eneste i Midtøsten som ikke har amerikanske baser.

Syria er formelt i krig med Israel, som okkuperer deler av Syria. Syria er viktig partner til Hezbollah, viktig motstandskraft til Israel. Og Syria står nær Iran, en stat USA og Israel vil endre, nå eventuelt bombe.

Da det i 2011 brøt ut uro i Syria, var USA og Israel straks til stede. USA fremmet sanksjoner mot Syria og trente syriske opprørsledere. (Hillary Clinton: Hard Choices). Snart ble det pekt på at å levere våpen til opprørsgupper var «en utmerket ide» (Hillary Clinton) Krigen var for fullt i gang. Med enorme ødeleggelser som resultat.

Norge har sendt soldater og militære eksperter for å stå sammen med syriske opprørsgrupper. Det var først for å bekjempe IS som var sterkt til stede. IS er i stor nedkjempet i Syria, men de norske soldater og militære eksperter er fortsatt på plass i Syria, i samarbeid med amerikanske soldater og syriske opprørsgrupper. De er deltakere i en pågående krig, det er Norges rolle. Og iblant med denne oppgave: Å gi millioner av dollar til norske «hjelpeorganisasjoner» som Norsk Folkehjelp, NORWAC og andre, som gir støtte til opposisjonelle ekstremistgrupper i kamp mot det syriske styret.

Jemen
Saudi-Arabia bomber Jemen, det er sivile det går ut over. Barn rives i stykker, eller blir levende brent av saudienes bomber – som er kjøpt inn og blitt levert fra Vesten, først og fremst fra USA.

Våpen for milliarder blir solgt av USA til Saudi-Arabia og brukt for å rasere Jemen. Målet er en folkelig motstandsbevegelse som motsetter seg saudisk dominans og ideologien – wahabisme – som føler med den, saudiene vil undertrykke dem.

Resultatet av Saudi-Arabias bombing er kanskje den største humanitære katastrofen i verden nå med sult, omfattende ødeleggelser og endemiske sykdommer. «Vestlige satellitter styrer (saudienes) bomber.» (The Economist.)

Norge tier! Den norske regjering har lagt seg inn under USA og saudienes kappe, og kun vendte seg mot opprørerne, houthiene, de som rammes av bomber og blokade, og bedt disse ofrene om å innstille sine protester. Stort av (krigsnasjonen) Norge!

Nord-Korea og Iran
USA kan bombe Nord-Korea og Iran – sistnevnte sammen med Israel. Resultatet kan bli en regional storkrig med titusentall mennesker døde. Det blir overskrifter i aviser, fortvilelse og sorg.

Men vil norske myndigheter gå ut over dette; å beklage og kommentere, med bekymret sinn? Men med fortsatt grunnleggende tilhørighet til dem som står bak aggresjonen?

Nei, slik vil det bli, med lojalitet når det kommer til stykke, til USA og NATO som før.

Trond Ali Linstad

95850cookie-checkNorge er en krigsnasjon