Norge

Norge er i krig mot Syria

Ja, les det en gang til, det er sant: Norge er i krig mot Syria! Sammen med USA, England, Frankrike og flere NATO-land, selvsagt. Og med andre aktører som deltar i krigen: Israel, Saudi-Arabia, Qatar, De forente arabiske emirater, Jordan, Egypt med flere. Fint selskap for de norske styrkene, kan en si! Utkommandert av den norske regjering.

For regimeendring og krig i Syria
Og «fienden» er Syria! Som særlig USA, Israel og Saudi-Arabia lenge har vært ute for å «ta». De har sagt det selv; ledere, politikere, etterretningsfolk og andre i de respektive landene. USAs tidligere utenriksminister Hillary Clinton skrev om det i sin selvbiografi: Hard Choices. Målet var regimeendring – for et annet Syria: underlagt amerikanske og vestlige interesser; en ikke-konfrontasjonsstat til Israel. Den ledende amerikanske rådgiver Bolton har lenge ivret for det; med andre «hauker» i USA! Og alt i samarbeid med Israel – og arabiske stater: som tidlig leverte våpen til «opprørere» i Syria, for å drive fram en indre krig.

Den norske regjering er med i krigen
Norge er med! Norske spesialstyrker på amerikanske militærbaser i Syria trener «opprørsgrupper» som nå kriger mot Syrias nasjonale hær! Norge, USA, Saudi-Arabia og Israel er blant aggressorene – for det ér de! Aggressorer. Som fører krig mot et annet lands legitime styre: for igjen er det slik det er! Og krigen i Syria raser videre.

Skam for dem som opptrer slik, for å si det mildt! Skam. Norge er igjen en krigsnasjon – som tidligere i Afghanistan, Irak og Libya. Underlagt og samordnet med USA og NATO. Skal vi igjen være skarpe og peke på dette: Løgnaktige historier har gått forut for krigsdeltakelser: I Irak påstander om masseødeleggelsesvåpen – for det var ikke sant. Og i Libya varsel om en forestående massakre – som heller ikke var sann.

Nå begrunnes bombing av Syria med regjeringens påståtte bruk av giftgass – som det ikke er beviser for. Men norske spesialstyrker i Syria kriger.

Humanitært arbeid er del av krigen
Hillary Clinton skrev blant annet dette om krigen: «Ikke alle land skal gjøre det samme. Noen land vil styrke sine anstrengelser for å bringe våpen inn i landet, mens andre vil legge vekt på humanitære behov.» Det var del av Clintons strategi for «smart power», som hun kalte det: en krig ført med mange midler; kulturelt og humanitært arbeid inkludert.

«Humanitært» arbeid og «smart power»
Den norske regjering har brukt millioner av dollar til «humanitært» arbeid utført gjennom norske organisasjoner – for «opposisjonen», som del av oppfordringen fra USA om å gå inn i krigen mot Syrias styre. Slikt arbeid skal tjene til å gi «opposisjonen» et bredere grunnlag for å vinne støtte blant folk, og organisere lokale organisasjoner på «opposisjonens» grunnlag som del av fronten mot Syrias myndighet.

Mens andre land gir «opposisjonen» våpen! Og på den måten fremmet krigen. «Humanitært» arbeid blir «portefølje»: en ledsager for krigen som pågår.

Norsk «humanitært» arbeid for krigen
Det må pekes på at norske humanitære organisasjoner har fylt, og fyller, rollen som «portefølje» for krigen: Norsk Folkehjelp, NORWAC og andre har, og fortsetter med, i praksis å etterlevd dette. En klargjøring kan være ønskelig fra dem: og helst bør de ut av krigen!

Konklusjon
Konklusjon? La Syria leve! Riv ikke landet i stykker, splitt ikke Syria opp; i skilte regioner eller i ministater, som USA og Israel kan ønske. Eller på annen måte undergrave og svekke Syria. Som for eksempel ved å overlate landet til fundamentalistiske grupper: egentlig terrorister, slik Saudi-Arabia og Qatar kan ønske.

Og Norge i dette spillet? Norske styrker må trekkes ut!

Se gjerne også:

96500cookie-checkNorge er i krig mot Syria
Tags