Norge

Norsk medisinsk helsearbeid i Syria betalt av det norske utenriksdepartementet har politisk/militære formål

Vi har pekt på det før, og gjør det igjen: norsk-finansiert helsearbeid i Syria er målrettet del av krigen mot det syriske, legale styret slik det er streket opp av USA, og har klare politiske og militære mål.

Det betyr også at norske «hjelpeorganisasjoner» som drive helse- og sosialt arbeid i Syria, med finansiering av norsk UD – som NORWAC og Norsk Folkehjelp – er del av den amerikanske, og israelske, krigføringen mot Syria for å rive landet ned, og støtte den syriske «opposisjonen», som nå ledes av rene terrorist-organisasjoner. De er alle under den amerikanske, og israelske «paraplyen», for krig mot Syria.

Les mer her:


NORWACs leder Erik Fosse taler på en demonstrasjon i Oslo for den syriske «opposisjonen», i dag styrt av rene terrorister, som NORWAC er medisinske støttespillere for, etter oppskrift fra USA og Israel og finansiert av norske UD. Flagget er «opposisjonens» flagg.

Trond Ali Linstad

112230cookie-checkNorsk medisinsk helsearbeid i Syria betalt av det norske utenriksdepartementet har politisk/militære formål