Norsk medisinsk helsearbeid i Syria betalt av det norske utenriksdepartementet har politisk:militære formål 1

Norsk medisinsk helsearbeid i Syria betalt av det norske utenriksdepartementet har politisk:militære formål 1