Norsk medisinsk helsearbeid i Syria betalt av det norske utenriksdepartementet har politisk:militære formål 3

Norsk medisinsk helsearbeid i Syria betalt av det norske utenriksdepartementet har politisk:militære formål 3