Spørsmål og Svar

Om partner i giftemål

Spørsmål:

Hei!

Jeg har en viktig spørsmål som kan være avgjørende for min framtid. Jeg er en muslimsk jente som er oppvokst i Norge og har en kristen kjæreste. Vi har vært sammen i 4 år og ønsker nå å gjøre forholdet vårt offentlig med å inngå en forlovelse.

Jeg har lest flere artikler som er skrevet av Trond Ali Linstad, der han skriver at en muslim jente KAN gifte seg med en ikke-muslimsk mann som tilhører “Bokens-folk”. Det jeg lurer på er om en Imam ville godkjent forlovelsen/ekteskapet og hvilke juridiske følger dette eventuelt vil få.

Familien min ønsker at jeg skal forlove/gifte meg etter Islamsk skikk. Hvordan kan dette skje og hvilke juridiske følge vil dette få hvis vi i framtiden gjør det slutt.

Hadde satt stor pris på svar.


Svar:

Takk for spørsmål.

Du er en muslimsk jente, og vil inngå forlovelse med en kristen gutt. Hva sier islam om dette? La oss lese i Koranen.

Partner som «erkjenner»

  1. Koranen sier dette, om giftemål og ekteskap:

Menn, gift dere ikke med kvinner som setter annet likt Allah før de erkjenner! En erkjennende tjenerinne til Allah er bedre enn en som setter annet like høyt, uansett hvor tiltalende hun er. Kvinner, gift dere ikke med menn som setter annet likt Allah før de erkjenner! En erkjennende

tjener til Allah er bedre enn en som setter annet like høyt, uansett hvor tiltalende han er.” (Koranen 2,221)

Altså: En mann og en kvinne står likt i å finne seg en partner å gifte seg med! Det er viktig at den man gifter seg med, “erkjenner”. Da står de likt til å gifte seg, mann og kvinne.

Et spørsmål blir: Hvem er det som “erkjenner”? Den “erkjenner” som kan si at det er én Gud, og at Muhammed er profet/sendebud/vismann derfra. Det er den “muslimske” troserkjennelsen; for å være en som “erkjenner”. Mange vil kunne akseptere den «erkjennelsen».

Partner fra «dem som fikk Skriften før»

  1. Videre, i Koranen er dette et aktuelt:

Alle gode ting er tillatt for dere“. (5.5). Den henvendelsen går både til menn og til kvinner! Så legges det til, som eksempel for menn: “Det er tillatt å gifte seg med en ærbar kvinne blant dem som erkjenner, og en ærbar kvinne blant dem som fikk Skriften før“. (5.5)

Altså: En muslimsk mann kan gifte seg med en ærbar kristen kvinne; det står klart i Koranen.

Men går det også andre vei? Kan en muslimsk kvinne gifte seg med en kristen mann? Om man «erkjenner» kan de gift seg med hverandre, som det står i Koranen (2, 221)!

Koranen sier videre, henvendt til mannen, at en muslimsk mann kan gifte seg med en ærbar kvinne «blant dem som fikk Skriften før» (5.5) – altså med en kristen kvinne. Og Koranen fratar ikke kvinnen den samme rett: for en muslimsk kvinne å gifte seg med en kristen mann! Koranen anfører ikke noe forbud imot det!

Tvert om gjelder det for både kvinne og mann, at “alle gode ting er tillatt for dere”, omtalt på likeverdig basis, og innrettet på ekteskap. Koranen gjør ikke unntak for, og diskriminerer, kvinner.

Dette blir konklusjonen: En mann som «erkjenner» kan gifte seg med en kvinne som «erkjenner», og en kvinne som «erkjenner» kan gifte seg med en mann om «erkjenner» (se over). En muslimsk mann kan gifte seg med en kristen kvinne. Og en muslimsk kvinne kan gifte seg med en kristen mann.

Håper det er svar på ditt spørsmål.

Likevel, for å fortsette:

Andre partnere
Noen diskuterer spørsmålet om hvem det er som «fikk Skriften før», eller også formulert slik: «som hører til blant Bokens folk». Det kan gå utover å være «muslimer, kristne og jøder». Andre folk og trossamfunn kan ha fått en skriftlig «veiledning» og en tilførende «vismann». Og derved å høre til blant «Bokens folk» – som en da kan gifte seg med. Det er flere som mener dette. Men her lar vi det ligge.

Sekulære partnere
Hva med den som ikke «erkjenner» – som ikke tror på en Skaperkraft, med en tilhørende veiledning/profet/vismann? Men som avviser det. En som fornekter, «lukker øynene» for å tro; en ateist. Det er ikke en egnet partner for en person som «erkjenner». Konflikter kan følge i et slikt parforhold.

Respekt og åpenhet for tro er viktig, annet vil kunne lage vansker. Og det ligger innbakt i Koranen.

Aktuelle imamer
Så spør du om aktuelle imamer som eventuelt vil godta dette og kunne forlove og vie dere. Jeg kjenner ikke imamer godt om hva de mener i slike spørsmål. Mange er nok veldig «tradisjonelle» i hva som er blitt vanlige rutiner fra gammel tid av. Blir dere gift på islamsk vis, følger retter og plikter etter Koranen. I et norsk samfunn er det nok også klokt å foreta vielse hos Byfogden for klare regler etter norsk lov.

Hilsen
Trond Ali Linstad

97310cookie-checkOm partner i giftemål