Spørsmål og Svar

Onani

Spørsmål:

Hei, har sett på det med onani på deres side, dere sier at det er ikke haram i islam å onanere, men når jeg søker på engelsk, sier alle sider at det er haram, kan du si meg hvorfor?


Svar:

Hei, takk for spørsmål. Ja, vi har behandlet dette før, og gjør det gjerne igjen, fordi vi tror dette er viktig.

Er det haram (ikke tillatt/forbudt ) å onanere i islam? La oss åpne med å gå til Koranen. Den sier ikke noe om å onanere. Den lærer oss om halal (lovlig) og haram (ikke-lovlig/forbudt) og sier at haram gjelder det som er skadelig for oss, og halal det som ikke er skadelig. Er det skadelig å onanere? All medisinsk viten sier at det ikke er skadelig. Tvert om anses det nødvendig, gjerne for å legge til bort en seksuell spenning. Og for gutter/menn, utsondringer (sæd) som kjertler i kroppen danner, bør kunne tømmes. Dette er naturen, og altså ikke haram.

Vi holder oss til Koranen. Noen som stadig hevder at onanering skal være haram, viser iblant til et Koran-vers som sier om muslimer: «De passer kjønnslivet sitt for andre enn ektefeller og slavinner (i gammel tid, vår anmerkning), for da skal de ikke belastes. Men de som søker noe ut over dette, gjør feil.» (23,5-6) Altså: En skal altså ikke søke som seksuelle partnere «andre» enn dette (da er det zina, «hor» eller utroskap). Det angår ikke onanering, at en for seg selv håndterer en seksuell følelse. Så langt Koranen, den forbyr ikke onanering.

I «tradisjonen» – det muslimske imamer og lærde har sagt over tid om onanering – kan dette variere. Mange har ment det ikke er «bra», og ansett det som haram, men uten å ha gitt faktiske grunner for det, det har vært et skjønnsspørsmål. Andre har ment onanering er tillatt for å slippe en seksuell spenning, så man ikke drives til noe virkelig galt. Det har vært ansett som både lovlig og ikke så lovlig. Men som sagt, har det dreid seg om en «mening», uten faktisk belegg, og meningen har variert mellom de som har uttalt seg om det.

Da er vi tilbake til Koranen. Den sier ikke at onanering er galt og forbudt (haram), og det blir viktig og vesentlig. Koranen lærer ellers at vi ikke skal gjøre noe til haram som egentlig ikke er det(!).

111960cookie-checkOnani