Kort Nytt

Oslo Pride: Umoral og forfall

Vi kan ha forskjellige seksuelle legninger, og som en dypere side ved oss skal det respekteres. Men uttrykksformer for legningen kan og bør diskuteres, om det gjelder heterofile, homofile, transer eller andre. Vi gjør feil om vi glemmer det.

Seksualliv og ytringer er knyttet til moral, det gjelder oss alle. Oslo Pride legger moral til side, seksualitet alene er i fokus.

Det er ikke bra for den ene eller den andre, og ikke for samfunnet. Moral er som generell regel, viktig å holde i hevd.

Oslo Pride undergraver moral. Forfall blir følgen. Se vedlegg  (18+) Oslo Pride 2019

Trond Ali Linstad

105340cookie-checkOslo Pride: Umoral og forfall