Palestina og Israel

Pakistansk nasjonaldag, 14. august: Opprørende om «prisutdeling»

Aamir Javed Sheikh (til venstre) vil gi «Brobyggerpris» til en israelsk sionist, okkupant og rasist, Michael Melchior! Michael Melchior har vært minister og viseminister i flere israelske regjeringer. Han er medansvarlig for Israels aggresjoner, okkupasjon og kriger.

En gruppe som kaller seg «14. august-komiteen» vil bruke Pakistans nasjonaldag til å gi en «Brobyggerpris» til den ledende israelsk politiker og sionist, Michael Melchior. Vi mener det er alvorlig feil og mener komiteen må trekke prisen.

Prisen må trekkes

Michael Melchior er sentral i den israelske okkupasjon og kolonisering av Palestinas land. Melchior har flere ganger hatt stilling i den israelske regjering.

Michael Melchior har vært minister for diasporasaker – med ansvar for å bringe nye innvandrere til Israel der disse blir settlere og okkupanter på palestinsk jord (1999-2001). Han har vært viseutenriksminister i Israels regjering (2001-2002). Melchior var viseminister for utdannelse, kultur og sport (2005) – med ansvar for utdannelse innen sionisme: av FNs hovedforsamling vedtatt som en form for rasisme. Han ble viseminister for diasporasaker. (2006)

Israels regjering er den utøvende makt i staten. Melchior sin rolle som minister og viseminister i Israels regjering gjennom flere år gjør han medansvar for Israels aggresjoner mot det palestinske folket og brutal undertrykking av palestinernes rettferdige opprør mot israelsk kolonisering, fordriving og rasisme.  

Michael Melchior – viseutenriksminister i Israel

Michael Melchior var viseutenriksminister (2001-2002) under Israels statsminister Ariel Sharon. Ariel Sharon ble kalt «Slakteren i Beirut», ansvarlig for å ha godkjent en aksjon der libanesiske falangistsoldater gikk inn i palestinske flyktningeleirer (Sabra og Shatila) som var bevoktet av israelske soldater og massakrerte mellom ett og to tusen palestinere.

Sharon bombet en libanesisk landsby: Qibya. 69 menn kvinner og barn, alle sivile, ble drept. Sharons virke bidro til tusener av tapte menneskeliv og store lidelser. Sharon sto bak å bygge et stort antall israelske bosettinger på okkuperte palestinske områder. (Kilder: Store norske leksikon. Wikipedia.)

Michael Melchior – som viseutenriksminister – godkjente Ariel Sharon som statsminister: sin overordnete og leder, vel vitende om Sharons karakter, historie og bakgrunn. Det var ikke grunn nok for Michael Melchior til ikke å ville tjenestegjøre under Ariel Sharons ledelse.

Komite uten innsikt

Den såkalte 14. august-komiteen må være uvitende om denne sak som de har jobbet med. Prisen er forkastelig. Michael Melchior er overrabbiner i Norge, det endrer ikke hans politiske rolle – men snarere forverrer den – som medansvarlig for saker som er nevnt over.

Komiteen sier de gjennom prisen skal fremme «respekt, kjærlighet og toleranse». De vil styrke «menneskeverd og likeverd». Hvor absurd det er!

Dette er også et faktum: Pakistan har aldri godkjent noen offisiell kontakt mellom pakistanske grupper med pakistansk flagg – og israelske, sionistiske grupper eller personer som representanter for staten Israel.

Det har vært offisiell pakistansk politikk å være avvisende til den israelske staten inntil det palestinske folket har vunnet sin rett.

Konklusjon

Konklusjon: Protester mot prisen! Den må trekkes.
Israelske okkupasjonssoldater i Jerusalem.


Israel bygger israelske bosettinger på okkupert palestinsk jord i strid med internasjonal rett. Michael Melchior har vært – og er – medansvarlig for det. Palestinere mishandles i protest..

P.S. Hva er det Aamir Javed Sheikh driver med? Han vil gi «Brobyggerprisen» som han har opprettet, til en sionist, rasist og okkupant: Michael Melchior. Men en «Brobyggerpris» ble opprettet av Norske kirkeakademier (NKA) i 1983 som senere hvert år har delt ut prisen. NKAs «Brobyggerpris» ble i 1993 gitt til Michael Melchior. NKAs «Brobyggerpris» for 2021 er gitt til Stiftelsen Stenveen. Aamir Javed Sheikh sin «Brobyggerpris» skal for 2021 til Michael Melchior. Hva er det Aamir Javed Sheikh vil etterape?

Trond Ali Linstad

125830cookie-checkPakistansk nasjonaldag, 14. august: Opprørende om «prisutdeling»