Palestina og Israel

Palestina. Debatt med Steigan. Jøders rolle

Samtale. Mange internasjonale storaviser og medier eies og blir samkjørt av jøder – flere erklærte sionister. Det er et faktum. Kan vi stole på medier, er nyheter nøytrale og saklige? Er det tillatt å peke på dette som spørsmål, eller best å la det ligge? Her tanker om det.

E-poster, 27.-28. november 2021:

1
Til Steigan.no
Bruk gjerne dette – se vedlegg. Fint med svar tilbake.
Hilsen Trond Ali Linstad


2
Hei. Artikkelen er grei nok, men jeg synes avsnittet om jødisk tilknytning er irrelevant.
Det kan godt tenkes at vi skal ta opp denne tematikken på et tidspunkt, men da skal vi i så fall gjøre det veldokumentert og skikkelig. Her virker det bare som et udokumentert påheng. Vi kan publisere artikkelen uten det avsnittet.
mvh
Pål


3
Hei. Noen kommentarer:

 1. Avsnittet om jødisk tilknytning er ytterst relevant! Mange faktorer bidrar til å forme våridentitet, tilhørighet og lojalitet. Steigan.no – som mange andre «sosialister» og «kommunister» – legger hovedsakelig vekt på økonomisk og sosial identitet og tilhørighet – men ser ikke alt annet av innflytelse, identitet og tilhørighet som former mennesket. Derfor taper de alltid på sikt, de «treffer» egentlig ikke mennesket over en viss tid, «revolusjonene» blir begrenset, ensidige og irrelevante for mange folk. «Sosialister» / «kommunister» står alene tilbake, slik har vært historiens gang.
 2. Betyr det ikke noe at eiere av de store aviser og mediene faktisk hører til i en tradisjon formet av historiske særegenheter – og ved dette bidratt til en sterk identitet hos dem, en gjensidig forståelse på et ganske dypt plan som også kommer til uttrykk? For jøder i dag, for eksempel, i forhold til Israel? Seriøse analytikere peker på dette: En viktig identitetsfaktor for svært mange jøder er i dag Israel. Og nå sitter mange slike med eierskap til store og viktige aviser og medier – og vi skal ikke vite dette? Av frykt for å berøre «det jødiske»? Erikke steigan.no mer seriøs og objektiv enn dette? Men følger opp det disse makthavere sier

om objektive fakta(!) at dette «legger vi til side»? Men gjerne roper på «ytringsfrihet»?

Bleikt!

 1. Vær saklig, slipp til fakta! Det betyr noe for palestinerne – når det gjelder for oss å forståopinionsarbeid i og utenfor aviser og medier, er dette uten betydning? Eller er det «irrelevant» til å forstå hvordan meninger dannes? Hva makt og innflytelse betyr? Og det mener Steigan.no?
 2. Da foreslår jeg tre valg:
  a. Trykk artikkelen som den står (eventuelt med et sluttnotat fra Steigan.no)
  b. Trykk den som du ønsker
  c. I tillegg til pkt b: Be meg gjerne utdype i en egen artikkel om hvorfor det «jødiske» er relevant.
  Trond

4
Jo, religiøs, etnisk og kulturell tilknytning er relevant, men bare hvis analysen utføres på en ordentlig måte, ikke som en overflatisk bemerkning. Et liknende avsitt om katolikker, protestanter og muslimer hadde også blitt irrelevant. Du vet like godt som meg at det er bygd opp et svært kulturelt artilleri som skal forsvare sionismen, og at dersom man skal overliste deres flakskyts må man gjøre det ordentlig. Og det synes jeg ikke du gjør her. Du har naturligvis rett i at det er mange sider ved samfunnet steigan.no ikke analyserer. Vi er en liten organisasjon, og vi må konsentrere oss om det vi vet noe om. Som mediestrategi og som intellektuell strategi har dette vist seg å være en stor styrke.

Det betyr ikke at vi avviser at andre kan ha viktige bidrag på områder vi ikke dekker, tvert om. Vi både innrømmer det og verdsetter det.
mvh
Pål


5
Pål Steigan. Er det ikke viktig – når det gjelder palestinernes sak – at en stor del av viktige aviser og medier i Vesten eies og formes av en gruppe personer som må antas – ut fra elementær identitetsforming – å ha tankemessig tilknytning og forståelse for hverandre i forhold til en sak av stor betydning for dem – slik de fremsetter det selv – og som går mot palestinernes selvoppfatning og definerte rettigheter? Det er ikke viktig – ikke «relevant», for å bruke dine ord? Da tror jeg du bommer stygt. Palestinerne vil si det. Men dette er et «følsomt» tema – der de som arbeider mot palestinernes rettigheter spesielt anstrenger seg for å la det være et «følsomt» tema som man helst ikke skal ta opp! Og i hvert fall ikke peke på at identitetspolitikk kan spille inn når det gjelder mediers behandling av saken – der medier skal fremstilles som faktisk og reelt «saklige». Og uten annen bakenforliggende tanke enn dette. Unnlatelse å peke på disse forhold – eller i hvert fall ikke ville reise dem – er å spille med i en «debatt» på falske premisser. I palestinernes disfavør. Steigan.no vil gjøre dette? Unnlate å peke på at identitetspolitikk – og eierett til de store mediene – har en rolle å spille? Forrædere mot palestinernes sak. Eller at det må «utføres på en ordentlig måte»? Ikke tørre/ville ta det opp nå? Hva er det for påskudd! Ikke skrive om sannhet før hele sannheten kan presenteres – er det god journalistikk? Eller gjenspeiler det frykt (feighet)? Og skulle du ønske det på en «ordentlig måte», kanskje dette som et første innspill? Og ta diskusjonen deretter? Du skriver om Steigan.no at dere vanskelig kan ta opp dette tema, for dere må konsentrere dere om det dere «vet noe om». Den palestinske saken? Bare «plankekjøring» fra deres side? Det er vel det du skriver. Jeg håper du trykker artikkelen.

Mvh Trond
Mvh


6
Hei. Jeg oppfatter det sånn at du feiltolker meg med vilje.
Og jeg oppfatter det sånn at du godkjenner at jeg publiserer artikkelen slik jeg foreslo. mvh
Pål


7
Du skriver om «katolikker, protestanter og muslimer» som i en slik setting «hadde også blitt irrelevant». Ta konflikten i Irland. Dersom alle store aviser som skrev om den konflikten hadde eiere (og skribenter) som var katolikker, og dette ikke var kjent – ville det ikke i anstendighets navn være riktig å opplyse om det, eller ville det være «irrelevant». Og kanskje spesielt om katolikkene i saken stort sett personlig hadde samme klare og bestemte standpunkt? Hva ville vært «ryddig» i saken? (Eller ville «feighet» spille inn?)
Mvh
Trond


8
Innlegget ditt er ikke godt nok til å løse den oppgaven du hevder å ville løse. Og jeg har ikke tid til epostdiskusjoner om min redaksjonelle linje. Jeg får 100 eposter om dagen og mange rekker jeg ikke å lese.
mvh
Pål


9
Det var faktisk du som startet diskusjonen om innlegget, jeg har bare svart deg.
Nå trekker du deg unna – har ikke «tid». Er spent på om du trykker artikkelen, med eller uten din forkortelse.
Mvh
Trond


Sluttnotater:

 1. Artikkelen er fortsatt ikke trykket i steigan.no verken i sin opprinnelige form eller forkortet når dette skrives.
 2. Artikkelen i opprinnelig form er vedlagt.
 3. Artikkelen i opprinnelig form ble i dag trykket i www.derimot.no Den kan

leses her: https://www.koranen.no/hvem-eier-aviser-og-medier/

Trond Ali Linstad

129700cookie-checkPalestina. Debatt med Steigan. Jøders rolle