Palestina og Israel

Palestina er palestinernes land

Palestina er palestinernes land – og har vært det i mer enn tusen år. Palestinerne er etterkommere til de første som bosatte seg i landet; Kanaans land, filister-landet: Palestina.

Invaderende makter kom til, hebreere og andre etablerte seg i landet for kortere eller lengre tid. Palestinerne har dype røtter i landet.

Palestina i nyere tid


Bilder fra det gamle Palestina. Det palestinske folket bodde i landet, dyrket jorda og hadde reist byer. Over hele Palestina var det palestinske landsbyer, fruktlunder og byer, som kartet til høyre viser med arabiske navn. Dette var det tidligere Palestina før Staten Israel ble til.

Palestina før Israel

Palestina var et fullt befolket og relativt moderne land før Israel, se bilder under. Havne-område for palestinske fiskere, torgplasser og gater med palestinske innbyggere, bilder fra palestinsk flyplass og togstasjon, kvinnemøte i palestinsk by og bekymret jente holder et barn.

 

Sionist-orienterte jøder fra Europa invaderte og okkuperte Palestina

Palestinerne ble drevet ut av Palestina for å gi plass for Staten Israel


Sionist-jødisk milits driver ut palestinere som blir flyktninger. Slik ble Staten Israel til.


Palestinere drives bort fra hjemlandet sitt. Sionistiske jøder tar over palestinernes land.

Israel ble etablert ved terror

   

Fra «Heltenes Hall», et museum i Jerusalem der den sionistiske terror blir hyllet. (Foto: Trond Ali Linstad.) Til høyre: Rabin og Ben-Gurion, framtredende israelske ledere, fordrev 50 000 sivile palestinske arabere fra de palestinske byene Ramla og Lydda i 1948 for å «rense» området. «De dro ikke frivillig,» skrev Rabin i biografien sin, «vold og skremmeskudd ble brukt». Innbyggerne «lærte leksen sin», skrev han. (Kilde: Newsweek 5. november 1979.)

Palestinerne endte i flyktningeleirer. Hundretusener bor der fortsatt


Palestinerne har rett til å vende tilbake

 


Israel terroriserer palestinerne

Israel bygger nye ulovlige bosettinger på okkupert palestinsk jord

Stans Israels okkupasjon av Palestina

Jerusalem (Al Quds) er okkupert og ulovlig annektert av Israel

Palestinsk motstand er rettferdig

Jøder mot sionisme og staten Israel

Solidaritet med palestinerne

Den eneste sanne fredsløsning

«I Palestina må det etableres en ny politisk og demokratisk struktur, fri for rasisme og sionisme. Dette må erstatte det nåværende regimet i landet. Oppløsningen av Staten Israel er uunngåelig, om rett og rettferdighet skal gjelde.»

Henry Cattan, palestinsk jurist og skribent.

«Israel må bli fredelig avviklet.»
Rabbi Moshe Hirsh, talsmann for Neturei Karta: «Jøder mot sionisme og staten Israel

«Spørsmålet om flyktningene er det sentrale. Den fordriving, og de massakre som skjedde mot palestinerne, må gjøres godt igjen. Palestinske flyktninger skal få vende tilbake. Bare da vil det bli mulig for de folk som bor i landet, arabere og jøder, å bygge et samfunn i fred.» Ilan Pappe, israelsk jøde, professor og forsker.


Trond Ali Linstad

137900cookie-checkPalestina er palestinernes land