Palestina og Israel

Palestinerne har Menneskerettigheter

Palestina er palestinernes land. Jøder i Europa med sionistisk tenkning flyttet inn i Palestina og okkuperte palestinernes land med frodige marker, landsbyer og hele byer.

Den palestinske befolkningen ble drevet ut. Innvandrende jøder (mange på flukt fra forfølgelser i Europa) flyttet inn i palestinerne hjem og boliger. De ble kolonialister i landet. Palestinerne var jaget ut, ofte ved «etnisk rensing». En dyptgående urett var skapt.

1. Palestinerne ble drevet ut ved «etnisk rensing»

Vi minner om det som skjedde og får hjelp av Ilan Pappe, israelsk-jødisk historiker og forsker. Pappe beskriver det slik:

«Rundt en million mennesker ble fordrevet fra sine hjem foran geværmunninger, sivile ble massakrert, et hundretall palestinske landsbyer ble bevisst ødelagt. Sannheten om massefordrivingen er blitt systematisk fordreiet og fortiet. Men hadde den funnet sted i det 21. århundre kunne den bare bli kalt ‘etnisk rensing’». (Ilan Pappe. «The Ethnic Cleansing of Palestine».)

 

2. Palestinerne har rett til å vende tilbake («The Right of Return»)

Palestinske flyktninger har rett til å vende tilbake. Det er slått fast av FN. Denne rett, «The Right of Return», er også en forutsetning for å skape fred i Palestina. Ilan Pappe skriver:

«Det å fjerne spørsmålet om flyktninger fra fredsarbeid, og sette til side palestinernes rett til tilbakevending, vil ikke føre noe sted.»

FNs Hovedforsamling. Resolusjon 3089 (1973)

«Hovedforsamlingen … Påkaller Israel igjen umiddelbart til å ta skritt for at fordrevne innbyggere kan vende tilbake …»

FNs Hovedforsamling. Resolusjon 3236 (1974)

«Hovedforsamlingen … Bekrefter palestinernes umistelige rett til å vende tilbake til sine hjem og eiendommer som de er blitt fordrevet og revet opp fra, og påkaller at de får vende tilbake …»

Israel avviser palestinernes rett til å vende tilbake. Israel skal være en sekterisk stat, egentlig bare for én befolkningsgruppe: jøder. Israel anerkjenner flyktningen, men mener de ikke har rettigheter i Staten Israel og må bli (re-) bosatt i arabiske land. 

3. Staten Israel har all urett mot palestinerne i sine grunnvoller

Hvilken betydning har sionist-jøders behandling av palestinerne for Staten Israel i dag? Vi kan ta fram dette sitatet, fra en ikke-sionistisk jøde:

«Staten Israel har eksplosiver – uretten mot hundretusener av fordrevne arabere – bygget inn i sine grunnvoller.» (Isaac Deutscher. The Non-Jewish Jew.)

Og mer direkte, disse ord fra historikeren Arnold Toynbee: «Hele Israel er delaktig for massakren og fordrivingen av de palestinske araberne fordi de har tatt landet og eiendommen som juridisk og rettmessig fortsatt tilhører araberne.» (Foredrag ved McGill Universitet, Montreal, 31.01.1961.)

4. FN: Jerusalem er okkupert by


FNs Hovedforsamling. Resolusjon 181 (1947)

«Jerusalem by skal være en corpus separatum (separat område) under et spesielt internasjonalt styre og skal bli administrert av De forente nasjoner …»
Vedtaket er ikke blitt gjennomført, men er fortsatt det gjeldende internasjonalt legale vedtak for Jerusalems status. Bekreftet i senere resolusjoner:

FNs Hovedforsamling. Resolusjon 303 (1971)

«Hovedforsamlingen, … gjentar derfor sitt mål om at Jerusalem skal bli plassert under et permanent internasjonalt styre … og bekrefter spesielt de følgende bestemmelser av Hovedforsamlingens resolusjon 181 (II): (1) Jerusalem by skal bli etablert som et corpus separatum under et spesielt internasjonalt styre og skal bli administrert av De forente nasjoner …»

FNs Sikkerhetsråd. Resolusjon 252 (1968)

«Sikkerhetsrådet … Anser alle lovgivende og administrative tiltak og handlinger gjort av Israel, inkludert ekspropriering av land og eiendommer, som tjener til å endre den legale status til Jerusalem er ugyldige og kan ikke endre den status; … Inntrengende oppfordrer Israel til å gjøre om alle slike tiltak som allerede er truffet og omgående avstå fra videre tiltak som bidrar til å endre status av Jerusalem;»

Det finnes en rekke andre liknende FN-resolusjoner om Jerusalem som Israel-okkupert by og der Israels okkupasjon ikke skal gis noen legitimitet.

5. Israels okkupasjon av arabisk (palestinsk) land er ulovlig


Israel har okkupert hele Palestina. Anti-sionistisk jøde Norman Finkelstein (familien døde i Auschwitz) spør hvilket rett Israel har.
FNs Sikkerhetsråd. Resolusjon 252 (1968)

«Sikkerhetsrådet … Bekrefter det utillatelige i å erverve områder ved militær erobring.»

FNs Sikkerhetsråd. Resolusjon 271 (196)

Sikkerhetsrådet … «bekrefter det etablerte prinsipp om at å erverve områder ved militær erobring er utillatelig.»

FNs Hovedforsamling. Resolusjon 2949 (1971)

Hovedforsamlingen (om Israel): «Erklærer på nytt at å erverve områder ved makt er utillatelig og at områder som er blitt okkupert, følgelig må bli levert tilbake.»

6. Palestinerne har rett til å kjempe for sine rettigheter «med alle midler, inkludert væpnet kamp»

FNs Hovedforsamling. Resolusjon 3070. (1973)

«Hovedforsamlingen … Bekrefter det rettmessige ved folks kamp for frigjøring fra kolonialistisk og utenlandsk dominans og fremmed undertrykking med alle midler, inkludert væpnet kamp;fordømmer alle regjeringer som ikke erkjenner folks rett til selvstyre og uavhengighet, spesielt folk i Afrika som fortsatt er under kolonialistisk dominans og det palestinske folket …»«Velkommen til Israel der strender er prektige, frukter saftige, landskap hypnotiserende, og alt sammen er stjålet.”

Trond Ali Linstad

138140cookie-checkPalestinerne har Menneskerettigheter