Palestinske rettigheter i en militær unntaksstid 1

Palestinske rettigheter i en militær unntaksstid 1