Palestinske rettigheter i en militær unntaksstid 14

Palestinske rettigheter i en militær unntaksstid 14