Palestinske rettigheter i en militær unntaksstid 15

Palestinske rettigheter i en militær unntaksstid 15