Palestinske rettigheter i en militær unntaksstid 16

Palestinske rettigheter i en militær unntaksstid 16