Norge

Partiet «Rødt» lik korken i vannet

Partiet «Rødt» er lik korken
i vannet, som følger med dit
strømmen går. Er ikke en
opprører, utfordrer til det
vestlige, imperialistiske
systemet som har styrt
verden i hundrer av år –
med dårlig resultat.

Finner sin plass i det etablerte,
der partiet hører hjemme –
når det kommer til stykke.
Protestere mot «all verden»,
men følger  med «på ferden».
Ikke til å stole på, for den
som ønsker fornying,
endring.

Har sin plass i strømmen –
og verden ser en annen vei,
de som kjenner maktens
grep nedenfra. Rødt står
mot dem.

Mange ting i forvandling!
Spennende å følge med.
Rødt vil krige med
vesten, strømmen
tilsier det.

Av Trond Ali Linstad

139050cookie-checkPartiet «Rødt» lik korken i vannet