Norge

Partiet «Rødt» lik korken i vannet

Partiet «Rødt» er lik korken i vannet, som følger med dit strømmen går. Er ikke en opprører, utfordrer til det vestlige, imperialistiske systemet som har styrt verden i mer enn hundre år – med dårlig resultat. Men finner sin plass i det etablerte, der partiet hører hjemme når det kommer til stykke.

Kan tilsynelatende protestere «mot all verden». Men er i virkeligheten «med på ferden». Ikke virkelig å stole på for den som vil ha fornying og endring. Partiet har sin plass i strømmen.

Deler av verden ser en annen vei – de som nedenfra kjenner det vestlige systemet. Partiet Rødt står mot dem. Mange ting synes å være i forvandling, spennende å følge med! Rødt vil krige med Vesten.

Av Trond Ali Linstad

138670cookie-checkPartiet «Rødt» lik korken i vannet